EN
Novenerg d.o.o.

Novenerg d.o.o.

OSNIVAČI:

HEP d.d. i RWE Hrvatska d.o.o. (50%:50%)
 

DJELATNOSTI:

Strateška procjena i analiza potencijala ulaganja u kapacitete za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i pružanje usluga tehničkog konzaltinga.
 

UPRAVA:

Predrag Bogičević, član uprave
Ralf Blomberg, član uprave
 

SJEDIŠTE:

Capraška ulica 6, 10000 Zagreb
 

MATIČNI BROJ:

04443411
 

OIB:

92462838596