EN
Članstva

Članstva

Društva HEP grupe članovi su poslovnih udruženja koja promiču načela i dobre prakse društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja u Hrvatskoj.


Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR)


HEP grupa je od srpnja 2015. član Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HR PSOR).

HR PSOR je nedobitna ustanova privatnog sektora, udruženje predstavnika hrvatskog gospodarstva. Misija i ciljevi HR PSOR-a su: 
 • Jačati svijest o važnosti novog pristupa uobičajenom/dosadašnjem izražavanju poslovnih rezultata koji u kontekstu postizanja održivog razvoja uključuje i uspjeh društvene zajednice i svih zainteresiranih sudionika
 • Razmjenjivati dobra iskustva i isticati pozitivne primjere u okviru cijelog poslovnog sektora
 • Zagovarati dijalog/razgovor između svih zainteresiranih sudionika i poticati nova partnerstva u svrhu postizanja veće konkurentnosti i stvaranja inovacija
 • Podupirati politike i usmjerenja koja pridonose novim održivim oblicima ponašanja i djelovanja u svim segmentima društva
 • Pridonositi uspostavljanju poštenog i slobodnog tržišnog natjecanja, te transparentnog i odgovornog djelovanja svih njegovih sudionika
HEP je kao novi član HR PSOR-a, u ožujku 2016. bio domaćin 19. Skupštine Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj na kojoj su njegovi predstavnici prezentirali politiku i ostvarenja na području održivosti i društveno odgovornog poslovanja, prvo izvješće o održivosti, proizvod ZelEn i projekt e-mobilnosti.

Istog je mjeseca sudjelovao u pripremi i održavanju okruglog stola HR PSOR-a "Trgovanje zelenom energijom kao mehanizam poticanja izgradnje obnovljivih izvora energije".

Stručnjaci HEP-a redovito sudjeluju na godišnjim konferencijama o društveno odgovornom poslovanju u organizaciji HR PSOR-a.
 

Zajednica za društveno odgovorno poslovanje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori


Društva HEP grupe - HEP-Toplinarstvo d.o.o. i HEP ESCO d.o.o. članovi su Zajednice za DOP. Zajednica za DOP okuplja trgovačka društva koja su potpisala izjavu o prihvaćanju Kodeksa etike u poslovanju, odnosno članice Komore koje u vlastitoj sredini provode praksu društveno odgovornog poslovanja.

Ciljevi Zajednice za društveno odgovorno poslovanje su sljedeći:
 • podizanje znanja i svijesti o društveno odgovornom poslovanju u svim sektorima društva, promicanje kodeksa poslovne etike unutar poslovnih subjekata
 • organiziranje seminara i savjetovanja iz područja DOP-a prema prijedlozima gospodarstva u svrhu unaprjeđenja i razmjene dobre prakse iz Hrvatske, EU i svijeta
 • sudjelovanje u radu nacionalnih povjerenstava koje se bave društveno odgovornim poslovanjem
 • dizanje razine znanja kod malog i srednjeg poduzetništva o društveno odgovornom poslovanju, te poticanje izvještavanja s obzirom na financijske, okolišne i društvene učinke u svrhu povećanja njihove konkurentnosti
 • pokazati važnost društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj u kontekstu pridruživanja u Europsku uniju i podizanja konkurentnosti gospodarstva
 • razvitak metodologije benchmarkinga članica HGK s obzirom na društveno odgovorno poslovanje
 • praćenje i iniciranje zakonodavnih inicijativa i reformi radi stvaranja poticajnog okružja za konkurentno i društveno odgovorno poslovanje hrvatskih tvrtki.