EN
ESCO Monitor Panel

ESCO Monitor Panel

ESCO Monitor® Panel je komunikacijski kanal koji omogućuje da se informacija koju ESCO Monitor® prikuplja, mjeri i analizira, transparentno i pravovremeno prenese korisnicima objekta.

ESCO Monitor® Panel je ekran koji se postavlja na frekventno mjesto, a može prikazivati različite informacije o potrošnji energije, potrošnji energije po korisniku i/ili proizvodu, ažurirane meteorološke podatke te savjete kojima se potiče korisnike na određeno ponašanje u svrhu uštede energije. Različiti korporativni odjeli mogu u ESCO Monitor® Panelima naći veliku praktičnu korist jer im omogućuju izravno prenošenje bitnih informacija korisnicima kao i zaposlenicima u organizaciji. Prednost ESCO Monitor® Panela je brzina, ažurnost i fleksibilnost informacija koje se prema potrebi mogu u vrlo kratkom vremenu postavljati, mijenjati i dopunjavati.

ESCO Monitor® Panel može poslužiti dvojakoj svrsi – kao motivacija za zaposlenike u smjeru osvješćivanja i promjene ponašanja te kao promocija energetske politike organizacije.
Informacije na panelu prilagođavaju se specifičnim zahtjevima korisnika.
 
Ukoliko imate upit ili Vam treba više informacija o ESCO Monitor®  Panelu možete nas kontaktirati na: escomonitor@hep.hr

Prijavite se na HEP ESCO Newsletter! Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.