EN
Cijene i tarifni modeli

Cijene i tarifni modeli

Za kupce iz kategorije kućanstvo na područjima Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije, HEP Plin primjenjuje tarifne stavke određene prema Metodologiji za utvrđivanje iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i za zajamčenu opskrbu (N.N. 38/14, 28/15 i 25/16).

Odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije utvrđeni su iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine.