EN
Cijene i tarifni modeli

Cijene i tarifni modeli

Za kupce iz kategorije kućanstvo na područjima Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije, HEP Plin primjenjuje tarifne stavke određene prema Metodologiji za utvrđivanje iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i za zajamčenu opskrbu ( (NN 26/17) za 2017.godinu, kojom se određuju iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. travnja  do 31. prosinca 2017. godine.