EN
Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi
Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz prijedlog Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu.
15.02.2018.
VIŠE