EN
Tarifne stavke (cijene)

Tarifne stavke (cijene)

Za korisnike mreže kategorije poduzetništvo primjenjuju se tarifne stavke sukladno Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije (NN 104/15), Odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije (NN 134/15), Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije (NN 104/15) te Odluci o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije (NN 134/15).
 
Tablica. Tarifne stavke za korištenje mreže za kupce kategorije poduzetništvo; u primjeni od 1. siječnja 2016. godine