EN
Obrasci i dokumenti

Obrasci i dokumenti


UGOVORI

 • Ugovor o prijenosu ugovora o korištenju mreže (PDF)
 • Ugovor o korištenju mreže (kategorija kućanstvo) (PDF)
 • Ugovor o korištenju mreže (kategorija poduzetništvo – niski napon) (PDF)
 • Ugovor o korištenju mreže (kategorija poduzetništvo – srednji napon) (PDF)
 • Ugovor o međusobnim odnosima vezano za razmjenu podataka te obračun i naplatu naknade za korištenje mreže od krajnjih kupaca (Opskrbljivači) (PDF)
 

OBRASCI

 • Zahtjev korisnika mreže za promjenu tarifnog modela (PDF)
 • Zahtjev korisnika mreže za promjenu predviđene polugodišnje potrošnje (akontacijskih rata) (PDF)
 • Zahtjev korisnika mreže za ugradnju naprednog brojila s daljinskim očitavanjem ili većim brojem funkcija (PDF)
 • Odobrenje korisnika mreže opskrbljivaču za ugradnju naprednog brojila (PDF)
 • Zahtjev korisnika mreže za premještanje obračunskog mjernog mjesta (PDF)
 • Zahtjev korisnika mreže za prijenos ugovora o korištenju mreže i ugovora o opskrbi (PDF)
 • Obavijest i Zahtjev korisnika mreže za raskid ugovora o korištenju mreže i ugovora o opskrbi (PDF)
 
 • Zahtjev za sklapanje novih ugovora (PDF)
 • Zahtjev korisnika mreže za dostavu izvješća o kvaliteti napona (PDF)
 • Zahtjev korisnika mreže za provjeru ispravnosti brojila i pripadajuće mjerne opreme (PDF)
 • Zahtjev korisnika mreže za izvanredno očitanje stanja brojila (PDF)
 • Zahtjev korisnika mreže za samoočitanje (PDF)
 • Zahtjev korisnika mreže za privremenu obustavu isporuke električne energije (PDF)
 • Zahtjev korisnika mreže za ponovnu uspostavu isporuke električne energije (PDF)
 • Zahtjev korisnika mreže za ponovnu uspostavu isporuke električne energije (temeljem zahtjeva korisnika mreže) (PDF)
 
 • Obavijest korisnika mreže o otklonjenim nedostacima na unutrašnjem dijelu priključka (PDF)
 • Obavijest o pravnom sljedniku i zahtjev za sklapanje ugovora (PDF)
 • Obavijest o smrti vlasnika ili prestanku pravne osobe bez zahtjeva za sklapanje ugovora (PDF)
 • Obavijest o neispravnosti priključka ili obračunskog mjernog mjesta (PDF)
 • Obavijest o raskidu ugovora o prijenosu ugovora (PDF)
 
 • Punomoć korisnika mreže za pristup mjernim podacima i dostavu mjernih podataka (PDF)
 • Punomoć korisnika mreže za pristup mjernim podacima (PDF)
 • Punomoć korisnika mreže za dostavu mjernih podataka (PDF)
 
 • Potvrda o uporabljivosti izvedene električne instalacije (PDF)
 • Izjava o završnom pregledu i ispitivanju električne instalacije (PDF)
 
 • Zahtjev za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti  (PDF)
 • Zahtjev za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti za elektrane (PDF)
 • Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje (PDF)
 • Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i sklapanje ugovora o korištenju mreže (PDF)
 • Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i sklapanje ugovora o korištenju mreže za elektrane (PDF)
 • Zahtjev za početak korištenja mreže (PDF)
 • Zahtjev za početak korištenja mreže za elektrane (PDF)
 • Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti za privremeni priključak (PDF)
 • Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti za gradilišni priključak (PDF)
 • Zahtjev za pružanje radova/usluga na obračunskom mjernom mjestu (PDF)
 • Zahtjev za pružanje radova/usluge u opskrbnoj djelatnosti (PDF)
 • Zahtjev za sklapanje Ugovora o međusobnim odnosima za razmjenu podataka te obračun i naplatu naknade za korištenje mreže od krajnjih kupaca (DOC)