EN
Dnevni dijagram opterećenja

Dnevni dijagram opterećenja


 
Na ovoj stranici možete preuzeti sumarnu krivulju isporuke električne energije iz prijenosne u distribucijsku mrežu i sumarnu krivulju očitanih nevalidiranih podataka o proizvodnji.