EN
Priključenje kućanstva s vlastitom proizvodnjom

Priključenje kućanstva s vlastitom proizvodnjom

Iznimno od koraka pri jednostavnom priključenju u slučaju da postojeći kupac kategorije kućanstvo traži priključenje elektrane na svoju postojeću instalaciju, instalirane snage elektrane do iznosa priključne snage kupca (navedene u postojećoj EES), postupak se provodi prema sljedećim osnovnim koracima:
  • podnošenje zahtjeva za provjeru mogućnosti priključenja elektrane na postojeću instalaciju
  • izdavanja obavijesti o mogućnosti priključenja i prijedloga novog ugovora o korištenju mreže
  • uplate troškova za opremanje obračunskog mjernog mjesta
  • radovi na opremanju obračunskog mjernog mjesta
  • sklapanja ugovora o korištenju mreže i podnošenje zahtjeva za promjenu statusa korisnika mreže
  • izdavanja potvrde za trajni pogon.