EN
Promjene na priključku

Promjene na priključku

Korisnik mreže može od HEP ODS-a zatražiti sljedeće promjene na priključku: 
  • povećanja priključne snage
  • promjene na priključku
  • promjene kategorije potrošnje
  • promjene mjerne opreme
  • spajanja više obračunskih mjernih mjesta u jedno na istoj lokaciji
  • dijeljenja jednog obračunskog mjernog mjesta na veći broj na istoj lokaciji
  • priključenja novih ili povećanja snage postojećih vlastitih izvora napajanja
  • promjene statusa kupca u status kupca s vlastitom proizvodnjom.

Zahtjev za promjenom na priključku kupca podnosi se na obrascu Zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti.

Zahtjev za promjenom na priključku proizvođača i kupca s vlastitom proizvodnjom podnosi se na obrascu Zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti za proizvođače.