EN
Zakoni i propisi

Zakoni i propisi

ZAKONI

 • Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15)
 • Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 102/15)
 • Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12)
 • Zakon o gradnji (NN 153/13)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
 • Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)
 • Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 133/13)
 • Zakon o privatizaciji HEP-a (NN 32/02)
 • Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 79/09, 78/1256/13110/15)
 • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12101/13)
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 116/18)PODZAKONSKI AKTI


Tarifni sustavi i metodologije

 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije (NN 104/15)
 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije (NN 104/15)
 • Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja (NN 85/15)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije (NN 134/15)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije (NN 134/15)
 • Tarifni sustav za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki (NN 143/06 i 26/10)
 • Tarifni sustav za distribuciju električne energije, bez visine tarifnih stavki (NN 143/06 i 26/10)


Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

 • Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom od 1. listopada 2015. (NN 85/15)


Tržište

 • Pravila o promjeni opskrbljivača električne energije (NN 56/1533/17)
 • Pravila za razgraničenje potrošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača (PDF)
 • Pravila organiziranja tržišta električne energije (NN 121/15)
 • Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije (NN 133/14)
 • Metodologija za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu (NN 37/11, 42/11)


Priključenje na mrežu

 • Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (NN 7/18)
 • Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu (PDF)
 • Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže (NN 51/17)
 • Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN 52/06)


Obnovljivi izvori energije i kogeneracija

 • Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15)
 • Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/12)
 • Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN 123/13, 81/14, 93/1424/15, 99/15, 110/15)
 • Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 133/13, 151/13, 20/14, 107/14, 100/15)
 • Uredba o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 128/13)
 • Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije (NN 20/14108/15)


Ostalo

 • Mrežna pravila distribucijskog sustava (NN 74/18)
 • Metodologija za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu (NN 133/06 i 90/08)
 • Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (NN 88/15, 114/15)AKTI REGULATORNE AGENCIJE (HERA)

 • Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom (NN 56/15)
 • Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom (NN 37/1747/1731/18)OSTALI AKTI HEP ODS-a

 • Program usklađenosti HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (PDF)
 • Izvješće o praćenju programa usklađenosti HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. za 2019. godinu (PDF)
 • Izvješće o provedbi djelatnosti HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. za 2019. godinu (PDF)
 • Izvještaj o kvaliteti opskrbe električnom energijom za 2019. godinu (PDF)
 • Pravila za postupanje u slučajevima neovlaštene potrošnje i proizvodnje električne energije (PDF)
 • Pravila o mjernim podacima (PDF)PROPISI EU

 • Direktiva 2009 72 Tržište električne energije (PDF)
 • Direktiva 2009 714 Prekogranična razmjena - uvjeti pristupa mreži (PDF
 • Direktiva 2003 54 Tržište električne energije (PDF)
 • Direktiva 2005 89 Sigurnost opskrbe električnom energijom (PDF
 • Direktiva 2006 32 Energetska učinkovitost i usluge (PDF)
 • Direktiva 1985 337 Procjena učinaka na okoliš (PDF)
 • Direktiva 1985 337 Procjena učinaka na okoliš CONS 2003. (PDF)
 • DG Tren Bilješka Unutarnje razdvajanje 2003 54 i 55 (PDF)
 • DG Tren Bilješka Sigurnost opskrbe električnom energijom (PDF)
 • DG Tren Bilješka Praktične mjere za distribuciju 2003 54 i 55 (PDF)
 • DG Tren Bilješka Uloga regulatornih tijela 2003 54 i 55 (PDF)