EN
Certifikati

Certifikati

Sustavi upravljanja prema ISO normama


HEP-Proizvodnja ima uveden i certificiran integrirani sustav upravljanja okolišem i kvalitetom sukladno međunarodnim normama ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015 te  je, sa svojih 35 sastavnica, među  najvećim  sustavima  upravljanja okolišem i kvalitetom u Republici Hrvatskoj. Učinkovito upravljanje kvalitetom i okolišem dio je poslovne strategije HEP-Proizvodnje d.o.o. u proizvodnji električne i toplinske energije te pružanju pomoćnih usluga elektro-energetskom sustavu.
Certifikaciju prema novim normama ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015 je provela i potvrdila certifikacijska kuća TÜV Croatia d.o.o.

 
 
HEP-Proizvodnja d.o.o. uvela je i  upravljanje energijom u skladu s međunarodnom normom ISO 50001:2011 te je u tijeku certificiranje sustava.
 
Kao jedna od najvećih proizvodnih tvrtki u Hrvatskoj, te s obzirom na djelatnosti kojima se bavi i broj zaposlenih,  HEP-Proizvodnja d.o.o.  svjesna svojih utjecaja na okoliš, a s obzirom na uvedene sustave upravljanja okolišem, kvalitetom i energijom  donijela je i Politiku upravljanja okolišem, kvalitetom i energijom   kojom  se opredijelila za postizanje maksimalne pogonske spremnosti i pouzdanosti proizvodnih kapaciteta uz provođenje mjera za očuvanje okoliša te porast udjela proizvodnje električne i toplinske energije na regionalnom tržištu utemeljenu na načelima okolišno prihvatljive proizvodnje, energetske učinkovitosti i održivog poslovanja.
 
U ožujku 2017. godine započela je implementacija integriranog sustava upravljanja prema normama ISO/IEC 27001:2013, ISO 9001:2015, ISO 50001:2011, ISO 14001:2015 i BS OHSAS 18001:2007 u HEP-u d.d. i HEP-Upravljanju imovinom. U lipnju 2017. godine održano je prvo u nizu predavanja i radionica za članove tima koji sudjeluju u implementaciji navedenih sustava, a trajat će do srpnja 2018.

Korisnička služba HEP-Opskrbe izuzetnim zalaganjem i visokom razinom pružene usluge prva je u Hrvatskoj  dobila certifikat ISO 9001:2015 za kvalitetu usluge. U drugom dijelu 2017. aktivno se započelo s pripremama za certificiranje Korisničke službe za ISO 9001:2015. Proces je uspješno priveden kraju u planiranom razdoblju te je Korisnička služba dobila ISO certifikat na razdoblje od tri godine uz obavezne recertifikacijske audite svake godine.

Krajem 2017. potvrđen je sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika prema normi OHSAS 18001:2007 u HEP ODS-u čija je implementacija započela 2015. godine. U 2017. godini uspješno je proveden nadzorni audit sustava upravljanja okolišem čime je potvrđeno da primijenjeni sustav ispunjava sve zahtjeve međunarodne norme ISO 14001:2004. U razdoblju koje slijedi HEP-ODS će postojeći sustav upravljanja okolišem u potpunosti uskladiti sa zahtjevima nove norme ISO 14001:2015. Tijekom 2017. godine HEP-ODS je nastavio s procesom uspostave sustava upravljanja energijom (SUEn) sukladno normi ISO 50001. U okviru ovih aktivnosti uspostavljen je plan mjerenja značajnih potrošnji energije na 148 lokacija, na kojima je proveden i detaljan energetski pregled.

U 2017. godini nastavilo se s implementacijom integriranog sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša i energetskom učinkovitošću u HEP-Toplinarstvu.
 

Certificirana zelena energija

U 26 hidroelektrana HEP-a, koje čine više od polovice proizvodnih kapaciteta hrvatskog elektroenergetskog sustava, proizvodi se certificirana zelena energija.
Sve hidroelektrane HEP-a imaju certifikat tvrtke TÜV SÜD o proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora – zelene energije.