EN
Izvješća

Izvješća

O svojim utjecajima na gospodarstvo, društvo i okoliš HEP izvještava u nefinancijskim izvješćima o održivosti.  Temelj za izvještavanje o održivosti je Direktiva 2014/95/EU o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa, koja propisuje obvezu izvještavanja od 1.1.2017. godine za velike tvrtke od javnog interesa i koje zapošljavaju više od 500 zaposlenika. Obveze koje proizlaze iz Direktive prenesene su u Zakon o računovodstvu (NN 78/2015, 134/2015, 120/2016).

HEP je do sada objavio tri izvješća o održivosti za 2013. i 2014., 2015. i 2016. godinu, a u tijeku je izrada izvješća o održivosti za 2017. godinu. Pri izradi izvješća o održivosti HEP se u izradi prva tri izvješća koristio smjernicama četvrte generacije smjernica Global Reporting Initiative (GRI-4), a u četvrtom izvješću smjernicama GRI standarda.

Do objavljivanja izvješća o održivosti HEP je o svojim utjecajima na okoliš te aktivnostima koje je provodio u cilju sprječavanja i uklanjanja utjecaja na okoliš izvještavao u okviru Godišnjih izvješća o poslovanju u poglavlju o održivom razvoju. Od 2001. do 2006. godine HEP je objavljivao i dvogodišnje zasebno izvješće HEP i okoliš.