EN
Izvješća

Izvješća

O svojim utjecajima na gospodarstvo, društvo i okoliš HEP izvještava u nefinancijskim izvješćima o održivosti prema smjernicama četvrte generacije smjernica (G-4) Global Reporting Initiative. Temelj za izvještavanje o održivosti je Direktiva 2014/95/EU o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa, koja propisuje obvezu izvještavanja od 1.1.2017. godine za velike tvrtke od javnog interesa i koje zapošljavaju više od 500 zaposlenika.

Prvo Izvješće o održivosti HEP je objavio za 2013. i 2014. godinu, a drugo za 2015. godinu.

Do objavljivanja izvješća o održivosti HEP je o svojim utjecajima na okoliš te aktivnostima koje je provodio u cilju sprječavanja i uklanjanja utjecaja na okoliš izvještavao u okviru Godišnjih izvješća o poslovanju u poglavlju o održivom razvoju. Od 2001. do 2006. godine HEP je objavljivao i dvogodišnje zasebno izvješće HEP i okoliš.