EN
Paket 3

Paket 3


Edukacijske usluge
 
Usluge iz Paketa 3 uključuju provedbu jednog od tri ponuđena edukacijska modula (Paket 3.1, Paket 3.2 ili Paket 3.3.) koji su usmjereni podizanju stručnosti tehničkog kadra za provedbu sustavnog gospodarenja energijom i mjera energetske učinkovitosti ili povećanju svijesti svih zaposlenih o potrošnji energije i njenom utjecaju na okoliš.
 

Paket 3.1. Radionica  „Zeleno poslovanje“
 • Motivacijska radionica kojom se podiže svijest djelatnika o važnosti racionalnog korištenja energije u okviru redovitih aktivnosti
 • Cilj edukacijskih aktivnosti je osvijestiti kako male promjene ponašanja na razini pojedinca mogu učiniti velike promjene na razini organizacije
 • Edukacija Zeleno poslovanje može se nuditi kao dio obavezne edukacije u provedbi norme ISO50001
 • Program se prilagođuje specifičnim zahtjevima i karakteristikama organizacije ('tailor made')

ILI
 
Paket 3.2. Radionica „Gospodarenje energijom primjenom norme ISO 50001
 • Polaznike se želi upoznati s energetskim performansama, ciljevima i planom za postizanje ušteda i pripremiti ih za uvođenje certifikacije prema normi HRN EN ISO 50001:2012.
 • Cilj tečaja je prenijeti polaznicima informacije i znanja potrebna za ispunjenje njihove uloge kod primjene HRN EN ISO 50001 u svojoj organizaciji, specifično ona koja se tiču energetskih performansi

ILI
 
Paket 3.3. Tečaj za Energetske menadžere i Tečaj za tehničko osoblje za provedbu mjera energetske učinkovitosti u zgradama
 
Tečaj za Energetske menadžere
 • Tečaj je namijenjen odgovornima za energetiku kao i odgovornima za upravljanje objektima u privatnom i javnom sektoru
 • Cilj tečaja je podignuti postavljene standarde u ovom području
 • Tečaj traje 2 radna dana

Tečaj za tehničko osoblje za provedbu mjera energetske učinkovitosti u zgradama
 • Tečaj pruža specifična stručna znanja iz područja gospodarenja energijom ciljnoj  skupini tehničkog osoblja zaduženog za održavanje zgrada
 • Ciljevi tečaja su poticanje razvoja, vještina i kvalifikacija tehničkog osoblja
 • Tečaj traje 2 radna dana
 

Kupac se može odlučiti samo za jedan od 3 ponuđena edukacijska paketa
 
Pravo na pogodnost iz Paketa 3 kupac ostvaruje uz ispunjenje uvjeta koji se odnosi na količinu godišnje potrošnje električne energije, utvrđene u Tablici segmentacije, i uz kumulativno ispunjenje slijedećih uvjeta:
 • kupac nema nepodmirenih dospjelih računa prema HEP-Opskrbi i HEP-ESCO-u,
 • kupac ima status aktivnog kupca HEP-Opskrbe,
 • kupac uredno izvršava ostale ugovorne obveza prema HEP-Opskrbi i HEP-ESCO-u,
 • kupac omogućuje djelatnicima HEP-ESCO-a pružanje usluga edukacije na način da  osigura suradnju svojih djelatnika i pružatelja usluge te omogući i osigura pristup  podacima, djelatnicima ili prostorima kupca, ovisno o vrsti usluge. 


Za detaljne informacije o paketima Programa pogodnosti i Uvjetima korištenja koristite e-mail: program.pogodnosti@hep.hr.
 

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.