EN
Izgradnja priključka i plinskih instalacija

Izgradnja priključka i plinskih instalacija

Izgradnja priključka obuhvaća:
  • pripremno završne radove,
  • građenje i
  • montažu opreme. 
Pripremno završne radove obavlja isključivo operator distribucijskog sustava.
 
Građenje priključka obavljaju ovlašteni izvođači priključka ili operator distribucijskog sustava, a prema odluci investitora priključka. Međutim, kod višestrukog priključenja sve priključke gradi operator distribucijskog sustava ili ovlašteni izvođač kojeg odabere operator. Prije gradnje priključka investitor je dužan operatoru dati na korištenje zemljište i dijelove građevine potrebne za izgradnju te dostaviti ovjerenu suglasnost vlasnika drugih zemljišta kada je priključak moguće graditi samo korištenjem tih zemljišta.

Trošak montaže plinomjera i druge mjerne, regulacijske i sigurnosne opreme plaća investitor priključka, a naknada za trošak montaže ako je obavlja operator distribucijskog sustava plaća se prema cjeniku nestandardnih usluga operatora ovisno o vrsti mjernih uređaja. 

Plinoinstalateri na distribucijskom području HEP Plina

Popis registriranih izvođača priključka, plinskih instalacija i montažera trošila plina (PDF)

Pravilnik o uvjetima i postupku davanja, produljivanja i oduzimanja ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija (PDF)

Obrazac zahtjeva za dobivanje ovlaštenja za izvođenje plinskih instalacija (PDF)