EN
Raspolaganje priključkom

Raspolaganje priključkom

Investitor građevine dužan je priključak nakon građenja, a prije punjenja plinom, ustupiti na gospodarsko upravljanje operatoru distribucijskog sustav.

Međutim, investitor građevine može priključak nakon građenja besplatno ustupiti distributeru plina.