EN
Što je plinski priključak?

Što je plinski priključak?

Plinski priključak je cjevovodni dio distribucijskog sustava kojim se povezuje plinska instalacija građevine s distribucijskim sustavom. Plinski priključak obuhvaća i opremu koja je na njemu ugrađena te obračunsko mjerno mjesto.

Obračunsko mjerno mjesto obuhvaća plinomjer i drugu mjernu, regulacijsku i sigurnosnu opremu na kojem se obavlja mjerenje radi obračuna isporučenog plina. 

Na obračunskom mjernom mjestu kupac preuzima plin. Trenutkom preuzimanja sve koristi i rizici preuzetog plina prelaze na kupca.