EN
 Ponovno dostupan uvid u stanje računa putem interneta

Ponovno dostupan uvid u stanje računa putem interneta

25.01.2018.
Od danas je kupcima HEP Elektre, koja pruža javnu uslugu opskrbe električnom energijom više od dva milijuna kućanstava, ponovno dostupna aplikacija Moj račun.

Aplikacija Moj račun uz unos traženih podataka omogućuje sljedeće usluge:
  • pregled i unos očitanja stanja brojila te pregled potrošnje u proteklim razdobljima,
  • pregled računa i uplata,
  • pregled uplatnice za odabrani račun,
  • informacije o očekivanom datumu idućeg redovnog očitanja brojila,
  • korištenje kalkulatora potrošnje.


Informativni izračun troškova

U sklopu aplikacije je i Kalkulator potrošnje koji omogućuje informativni izračun troškova za utrošenu električnu energiju. Važno je znati da kalkulator ne služi za utvrđivanje iznosa mjesečnog računa. Naime, iznos koji se dobije unosom potrošnje i tarifnog modela samo je informativan i ne predstavlja iznos mjesečnog računa za električnu energiju te se može i značajno razlikovati od stvarnog stanja dugovanja kupca. Kupci koji žele mjesečno primati račun za utrošenu električnu energiju mogu to pravo ostvariti ulaskom u sustav samoočitanja, podnošenjem zahtjeva  HEP-Operatoru distribucijskog sustava.


Poslove u vezi s računima za električnu energiju obavlja HEP Elektra

Mogućnosti aplikacije Moj račun proizlaze iz dijela funkcija koje je u okviru zakonski propisane obveze razdvajanja opskrbne od distribucijske djelatnosti preuzelo društvo HEP Elektra, a uz ostalo to su: izdavanje i ispis računa za električnu energiju, reklamacije računa za električnu energiju, informiranje o stanju obveza, zahtjevi za povrat pretplate.
Nakon provedenog poslovnog i informatičkog razdvajanja HEP Operator distribucijskog sustava nastavio je obavljati poslove iz područja distribucijske, odnosno mrežne djelatnosti, kao što su poslovi mjerenja, obračuna potrošnje (u kWh), promjene tarifnih modela, održavanja obračunskog mjernog mjesta te ostale terenske aktivnosti. Za bolju komunikaciju sa svim korisnicima mreže kategorije kućanstvo, bez obzira tko im je opskrbljivač, HEP ODS je razvio aplikaciju Moja mreža.


Poslove u vezi s obračunskim mjernim mjestom (brojilom) obavlja HEP ODS

Aplikacija Moja mreža registriranim korisnicima omogućuje:
  • dostavu očitanja brojila
  • pregled očitanja i potrošnje električne energije (u kWh) u proteklim razdobljima
  • informacije o očekivanom datumu idućeg redovnog očitanja brojila
  • informacije o privremenim prekidima u opskrbi električnom energijom.
Kupcima električne energije koji nisu registrirani korisnici Moje mreže omogućena je i brza dostava očitanja uz upisivanje broja obračunskog mjernog mjesta. To je broj s 10 znamenki koji zamjenjuje dosadašnju šifru kupca. Broj obračunskog mjernog mjesta (OMM) nalazi se na poleđini mjesečnog ili šestomjesečnog računa..
Ako kupac ne raspolaže 10-znamenkastim brojem OMM, već ima kraći broj OMM (računi koji su kupcima izdavani ranije imali su kraći broj OMM), aplikacija omogućuje unos kratkog broja OMM i odabir distribucijskog područja, temeljem čega se omogućava dostava stanja brojila.
 

Potpuno razdvajanje distribucijske djelatnosti (HEP ODS) od opskrbne djelatnosti (HEP Elektra)

Promjene u sustavu očitanja i promjene opsega usluga koje pružaju HEP Elektra i HEP ODS posljedica su potpunog razdvajanja distribucijske i opskrbne djelatnosti.
Zaposlenici HEP Elektre će, uvažavajući odredbe Zakona o tržištu električne energije, ubuduće posredovati između kupaca i HEP ODS-a, odnosno pružat će kupcima osnovne informacije, bez obzira na djelatnost na koju se upit odnosi.