EN

BE-TO - Biolektrane toplane (u izgradnji)

BE-TO Osijek i  BE-TO Sisak - visokoučinkovite kogeneracije na obnovljivi energent

HEP je izgradio dvije kogeneracijske  elektrane na biomasu - BE-TO Osijek 3 MWe/10 MWt i BE-TO Sisak 3 MWe/10 MWt. Proizvedenu električnu energiju iz obje elektrane otkupljivat će operator tržišta energije prema  tarifi koja je definirana u Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije u razdoblju od 14 godina. Rad ovakvih postrojenja doprinosi ispunjenju nacionalnih ciljeva usklađenih s EU direktivama u vezi s proizvodnjom iz obnovljivih izvora i energetskom efikasnošću.

Konzorcij za izgradnju obaju projekata ukupne vrijednosti 35 milijuna eura je Đuro Đaković Holding s partnerom HOST B.V. iz Nizozemske. Financiranje izgradnje je osigurano iz kredita KfW banke.

Energent za obje elektrane je šumska biomasa, koji je osiguran sklopljenim dugogodišnjim ugovorima. Gradilište je otvoreno u prosincu 2015. godine, a  izgradnja obaju postrojenja realizirana je u 2016. i 2017 godini. Pokusni rad, tehnički pregled postrojenja te zahtjev za dobivanjem uporabne dozvole odvijao se  tijekom 2017. godine. 
 


BE-TO Osijek


BE-TO Osijek električne snage 3 MWe i toplinske snage 10 MWt, projekt je kombi-kogeneracijske elektrane na šumsku biomasu u spojnoj proizvodnji topline i električne energije. Primarna svrha BE-TO Osijek je proizvodnja tehnološke pare za industrijske potrošače te toplinske energije za centralizirani toplinski sustav grada Osijeka. Kao visokoučinkovita kogeneracija na obnovljivi izvor elektrana će imati status povlaštenog proizvođača električne energije u razdoblju od 14 godina.

Lokacija izgradnje projekta je pored postojeće TE-TO Osijek te će biti spojena na postojeće sustave na lokaciji.


BE-TO Sisak


BE-TO Sisak električne snage 3 MWe i toplinske snage 10 MWt, projekt je kombi-kogeneracijske elektrane na šumsku biomasu u spojnoj proizvodnji topline i električne energije. Primarna svrha BE-TO Sisak je proizvodnja toplinske energije za centralizirani toplinski sustav grada Siska te tehnološke pare za industrijske potrošače. Kao visokoučinkovita kogeneracija na obnovljivi izvor elektrana će imati status povlaštenog proizvođača električne energije u razdoblju od 14 godina.

Osim izgradnje kogeneracijskog postrojenja, investicija sadrži i izgradnju vrelovoda od nove toplinske stanice pored postrojenja do postojećih toplinskih stanica u naseljima Caprag i Brzaj. Lokacija izgradnje elektrane je pored postojeće Energane u sklopu bivše Željezare u Sisku.

 
  BE-TO Osijek BE-TO Sisak
Neto električna snaga: 3 MW 3 MW
Ukupna učinkovitost: 73% 67%
Toplinska energija: 10 MW 10 MW
Proizvodnja električne energije:  18.367 MWh / god. 19.375 MWh / god.
Proizvodnja toplinske energije: 65.862 MWh / god. 63.908 MWh / god.
Početak izgradnje: kraj 2015. kraj 2015.
Dovršetak izgradnje i početak pogona: 2017. 2017.
 

Kontakt

bioelektrane@hep.hr
 

Karta

BE-TO Osijek
BE-TO Sisak