EN

BE-TO - Biolektrane toplane (u izgradnji)

BE-TO Osijek i  BE-TO Sisak - visokoučinkovite kogeneracije na obnovljivi energent


HEP je pripremio za izgradnju projekte dviju kogeneracijskih elektrana na biomasu - BE-TO Osijek 3 MWe/10 MWt i BE-TO Sisak 3 MWe/10 MWt. Proizvedenu električnu energiju energiju iz obje elektrane otkupljivat će operator tržišta energije prema poticajnoj tarifi. Rad ovakvih postrojenja doprinosi ispunjenju nacionalnih ciljeva usklađenih s EU direktivama u vezi s proizvodnjom iz obnovljivih izvora i energetskom efikasnošću.

Konzorcij za izgradnju obaju projekata ukupne vrijednosti 35 milijuna eura je Đuro Đaković Holding s partnerom HOST B.V. iz Nizozemske. Investicijska sredstva osigurana su kreditom KfW banke.

Energent za obje elektrane je šumska biomasa, koji je osiguran sklopljenim dugogodišnjim ugovorima. Gradilište je otvoreno u prosincu 2015. godine,a  izgradnja obaju postrojenja realizirat će se u 2016. godini. Pokusni rad je predviđen u prvoj polovici 2017. godine.
 


BE-TO Osijek


BE-TO Osijek električne snage 3 MWe i toplinske snage 10 MWt, projekt je kombi-kogeneracijske elektrane na šumsku biomasu u spojnoj proizvodnji topline i električne energije. Primarna svrha BE-TO Osijek je proizvodnja tehnološke pare za industrijske potrošače te toplinske za centralizirani toplinski sustav grada Osijeka. Elektrana će imati status povlaštenog proizvođača električne energije u razdoblju od 14 godina.

Lokacija izgradnje projekta je pored postojeće TE-TO Osijek te će biti spojena na postojeće sustave na lokaciji.


BE-TO Sisak


BE-TO Sisak električne snage 3 MWe i toplinske snage 10 MWt, projekt je kombi-kogeneracijske elektrane na šumsku biomasu u spojnoj proizvodnji topline i električne energije. Primarna svrha BE-TO Sisak je proizvodnja toplinske energije za centralizirani toplinski sustav grada Siska te  tehnološke pare za industrijske potrošače. Elektrana će imati status povlaštenog proizvođača električne energije u razdoblju od 14 godina. 

Osim izgradnje kogeneracijskog postrojenja, investicija sadrži i izgradnju vrelovoda od nove toplinske stanice pored postrojenja do postojećih toplinskih stanica u naseljima Caprag i Brzaj. Lokacija izgradnje elektrane je pored postojeće Energane u sklopu bivše Željezare u Sisku.

 
  BE-TO Osijek BE-TO Sisak
Neto električna snaga: 3 MW 3 MW
Ukupna učinkovitost: 73% 67%
Toplinska energija: 10 MW 10 MW
Proizvodnja električna energija:  17.142 MWh / god. 17.957 MWh / god.
Proizvodnja tehnološke pare: 32.400 t / god. 21.600 t / god.
Proizvodnja toplinske energije za centralizirani toplinski sustav: 53.200 MWh / god. 43.900 MWh / god.
Početak izgradnje: kraj 2015. kraj 2015.
Dovršetak izgradnje i početak pogona: 2017. 2017.
 

Kontakt

bioelektrane@hep.hr
 

Karta

BE-TO Osijek
BE-TO Sisak