EN

Obavijest krajnjim kupcima toplinske energije

Krajnji kupci toplinske energije spojeni na zajednička mjerila toplinske energije obvezni su u skladu sa Zakonom o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14) odabrati KUPCA toplinske energije i s njime, putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika, sklopiti ugovor o potrošnji toplinske energije. Potpisivanje ugovora o potrošnji toplinske energije preduvjet je za nastavak isporuke toplinske energije. Detaljnije informacije možete pročitati ovdje.
Završetak ogrjevne sezone 2016./2017.
Završetak ogrjevne sezone 2016./2017.
HEP-Toplinarstvo će danas započeti s podešavanjem automatske regulacije u toplinskim podstanicama na ljetni režim rada, čime će završiti ogrjevna sezona 2016./2017. za približno 125.000 krajnjih kupaca u gradovima Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. U razdoblju izvan ogrjevne sezone, a najkasnije do početka rujna 2017., krajnji kupci imaju mogućnost provoditi radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stanovima i poslovnim prostorima.
16.05.2017.
VIŠE