EN
Moj račun za krajnje kupce HEP-Toplinarstva

Moj račun za krajnje kupce HEP-Toplinarstva

01.03.2019.
Za krajnje kupce toplinske energije u gradovima Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću dostupna je nova aplikacija Moj račun.

Aplikacija Moj račun je namijenjena  krajnjim kupcima kategorije kućanstva, kao i krajnjim kupcima kategorije industrija i poslovni potrošači.
 
Krajnjim kupcima je putem aplikacije Moj račun omogućen:
  • pregled i preuzimanje računa za toplinsku energiju unazad 12 mjeseci
  • pregled zaduženja i izvršenih uplata računa za toplinsku energiju
  • pregled i preuzimanje godišnjeg obračuna potrošnje toplinske energije unazad tri godine, koji služi za potrebe izdavanja energetskog certifikata prostora
  • pregled godišnjih izvješća o poslovanju HEP-Toplinarstva u sklopu djelatnosti kupca toplinske energije počevši od 2015. godine
  • pojašnjenje modela za raspodjelu i obračun isporučene toplinske energije.

Aplikacija je jednostavna za korištenje i pregledna te je dostupna krajnjim kupcima toplinske energije 24 sata dnevno.

Upite, prijedloge i komentare vezane za poboljšanje aplikacije krajnji kupci mogu uputiti HEP-Toplinarstvu na adresu elektroničke pošte mojracun.toplina@hep.hr.