EN

Obavijesti

3. listopada 2016. HEP-Toplinarstvo je započelo s uključivanjem grijanja u ogrjevnoj sezoni 2016./2017. za približno 125.000 krajnjih kupaca u gradovima Zagrebu, Osijeku Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. Detaljnije informacije možete pročitati ovdje.

30. rujna 2016. Krajnji kupci toplinske energije spojeni na zajednička mjerila toplinske energije obvezni su u skladu sa Zakonom o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14) odabrati KUPCA toplinske energije i s njime, putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika, sklopiti ugovor o potrošnji toplinske energije. Potpisivanje ugovora o potrošnji toplinske energije preduvjet je za nastavak isporuke toplinske energije. Detaljnije informacije možete pročitati ovdje.