EN
Ugovor o opskrbi toplinskom energijom

Ugovor o opskrbi toplinskom energijom

Ugovorni odnos s opskrbljivačem toplinskom energijom uspostavljaju krajnji kupci, vlasnici privatnih kuća, poslovnih prostora ili industrijskih objekata, koji imaju svoje zasebno obračunsko mjerno mjesto te koji samostalno upravljaju svojim unutarnjim instalacijama grijanja. Krajnji kupac sklapa ugovor o opskrbi toplinskom energijom s HEP-Toplinarstvom, kao odabranim opskrbljivačem toplinskom energijom.
 

Ukoliko krajnji kupac nema sklopljen ugovor o opskrbi toplinskom energijom s HEP-Toplinarstvom, može zatražiti dostavu cjelokupne dokumentacije za uspostavljanje ugovornog odnosa. Kontakt podatke HEP-Toplinarstva možete pronaći ovdje.


Postupak za uspostavljanje ugovornog odnosa možete pogledati ovdje.

Vlasnicima privatnih kuća, spojenim na centralni toplinski sustav (CTS), koji su s HEP-Toplinarstvom sklopili ugovor o opskrbi toplinskom energijom, nudimo sklapanje ugovora o stručnom upravljanju, rukovanju i održavanju toplinske podstanice u centralnom toplinskom sustavu grada Zagreba.