EN

Završetak ogrjevne sezone 2017./2018. i najava radova na toplinskim sustavima

27.04.2018.
HEP-Toplinarstvo će do kraja ovog tjedna podesiti automatsku regulaciju u toplinskim podstanicama na ljetni režim rada, čime će završiti ogrjevna sezona 2017./2018. u gradovima Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću.  U razdoblju izvan ogrjevne sezone provest ćemo revitalizaciju približno 7,6 km postojeće distribucijske toplinske mreže te ćemo izgraditi oko 5,2 km nove mreže.

U protekloj sezoni grijanja za približno 126.000 krajnjih kupaca osigurali smo kontinuiranu i kvalitetnu isporuku toplinske energije. Nekoliko kvarova na vrelovodnoj mreži uzrokovalo je kraće prekide isporuke toplinske energije koji su brzom intervencijom naših radnika sanirani u najkraćem mogućem roku.

S ciljem povećanja sigurnosti, kvalitete i ekonomičnoti isporuke toplinske energije, tijekom ljeta ćemo revitalizirati dijelove vrelovodne, toplovodne i parovodne trase, pri čemu prioritet imaju najstariji i najugroženiji dijelovi. Osim revitalizacije, u gradu Zagrebu ćemo izgraditi nove dionice vrelovodne trase. Radovi će uzrokovati kratke prekide u opskrbi potrošnom toplom vodom o čemu će krajnji kupci biti pravovremeno obaviješteni.

Krajnji kupci imaju mogućnost provoditi radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stanovima i poslovnim prostorima sve do početka rujna, kada sustav u svakoj zgradi moramo početi pripremati za početak nove ogrjevne sezone. Prije izvođenja radova na unutarnjim instalacijama grijanja potrebno je isprazniti pogonsku vodu iz sustava grijanja zgrade, što obavljaju isključivo radnici HEP-Toplinarstva na pisani zahtjev predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrade.

Suvlasnicima zgrade savjetujemo da se međusobno dogovore o zajedničkom terminu izvođenja radova, kako bi se izbjeglo višestruko pražnjenje i punjenje instalacija pogonskom vodom. Obavijest o terminu pražnjenja i ponovnog punjenja sustava grijanja biti će istaknuta na ulaznim vratima ili oglasnim pločama zgrada. Nakon završetka svih radova na unutarnjim instalacijama, predstavnik suvlasnika treba dostaviti HEP-Toplinarstvu pisanu potvrdu da je sustav spreman za prihvat toplinske energije. HEP-Toplinarstvo će potom napuniti instalacije pogonskom vodom, pri čemu se preporučuje otvoriti ventile na svim radijatorima u zgradi te da suvlasnici zgrade, paralelno s punjenjem sustava, organiziraju i odzračivanje unutarnjih instalacija.
 
Ogrjevnu sezonu 2018./2019. započet ćemo najranije 15. rujna 2018. u skladu s vremenskim uvjetima.