EN
Proizvođači

Proizvođači

Prvi korak za priključenje proizvođača ili kupca s vlastitom proizvodnjom na distribucijsku mrežu je podnošenje Zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti na temelju kojeg HEP ODS izdaje Prethodnu elektroenergetsku suglasnost (PEES) i Ugovor o priključenju, u kojem su definirani uvjeti priključenja.

Prilikom priključenja postrojenja i instalacija proizvođača ili kupca s vlastitom proizvodnjom na srednjonaponsku mrežu, a prije izdavanja PEES, potrebno je izraditi Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (EOTRP).

Ugovor o priključenju sadrži iznos naknade za priključenje na mrežu te dinamiku plaćanja naknade i izgradnje priključka. Naknada za priključenje namijenjena je financiranju izgradnje priključka i stvaranju tehničkih uvjeta u mreži.

Naknada za priključenje postrojenja i instalacije proizvođača obuhvaća stvarne troškove izgradnje priključka na mrežu i stvarne troškove stvaranja tehničkih uvjeta u mreži za preuzimanje proizvedene električne energije, uključujući troškove ugradnje zaštitne opreme koja štiti mrežu od povratnih utjecaja.

Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje definirana je Pravilnikom o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i povećanje priključne snage.


Drugi korak za priključenje postrojenja i instalacija proizvođača ili kupca s vlastitom proizvodnjom na mrežu je podnošenje Zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i sklapanje ugovora o korištenju mreže temeljem kojeg HEP ODS izdaje Elektroenergetsku suglasnost (EES) i sklapa s investitorom Ugovor o korištenju mreže.

Preduvjet za početak korištenja mreže je sklopljen ugovor o opskrbi s jednim od opskrbljivača na tržištu, ugovor o otkupu s jednim od otkupljivača na tržištu i sklopljen ugovor o korištenju mreže s HEP ODS-om.

Stavljanje instalacije investitora/vlasnika građevine pod napon (početak korištenja mreže) obavlja se temeljem Zahtjeva za početak korištenja mreže.

Prvim priključenjem postrojenja instalacije proizvođača ili kupca s vlastitom proizvodnjom počinje pokusni rad. Tijekom pokusnog rada provode se:

 • ispitivanje ulaska u paralelni pogon s distribucijskom mrežom,
 • ispitivanje izlaska iz paralelnog pogona i prijelaza u izolirani pogon (ako je predviđen),
 • ispitivanje zaštite od otočnog rada,
 • ispitivanje selektivnog djelovanja zaštite pri odstupanju od uvjeta primjerenog paralelnog pogona,
 • ispitivanje rada elektrane pri graničnim pogonskim uvjetima,
 • ispitivanje tokova djelatne i jalove snage i energije (proizvodnja i razmjena elektrana – distribucijska mreža),
 • provjera ugovorenih nazivnih vrijednosti na pragu elektrane, osobito radne i jalove snage,
 • ispitivanje pogona elektrane s obzirom na udovoljavanje uvjetima ograničenog povratnog djelovanja,
 • ispitivanje utjecaja kompenzacijskih postrojenja elektrane i tvornice (ako postoje) i mreže na paralelni pogon i ograničeno povratno djelovanje,
 • ispitivanje sustava pogonskih i obračunskih mjerenja, nadzora stanja, signalizacije, lokalnog i daljinskog upravljanja i regulacije,
 • provjera kvalitete električne energije te
 • ostala ispitivanja predviđena od isporučitelja opreme i/ili programom ispitivanja.

Nakon provedbe ispitivanja u pokusnom radu, voditelj ispitivanja mora načiniti izvješće o ispitivanjima s navedenim uočenim nedostacima te obveze njihova otklanjanja.

HEP ODS na temelju dostavljenog izvješća izdaje Dozvolu za trajni pogon.