EN
Karijera

Karijera

Kako se prijaviti kao kandidat za zaposlenje u HEP grupi?

Kao kandidat za zaposlenje u HEP grupi možete se prijaviti na otvoreni natječaj ili poslati otvorenu zamolbu korištenjem online obrasca dostupnog na našim internetskim stranicama. 

Na otvoreni natječaj se mogu prijaviti svi zainteresirani kandidati koji pravodobno na adresu naznačenu u oglasu dostave potrebnu dokumentaciju s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta. Ako udovoljavate zahtjevima radnog mjesta koje se popunjava (kvalifikacija), bit ćete pozvani za daljnji selekcijski postupak.

U internoj bazi  nalaze se svi kandidati koji ispune prijavni upitnik na našoj internetskoj stranici.

Gdje mogu saznati za otvorene natječaje u HEP-u?

Natječaje za posao u HEP-u možete pronaći na našim internetskim stranicama, na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i na specijaliziranim stranicama za ponudu poslova

Kako se mogu prijaviti na otvoreni natječaj?

Potrebno je na adresu naznačenu u oglasu dostaviti potrebnu dokumentaciju s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta.

Što je otvorena zamolba za posao?

Otvorena zamolba za posao je zamolba za rad kod poslodavca, bez obzira na to je li u trenutku slanja zamolbe oglašeno slobodno radno mjesto. Otvorena zamolba je isključivi pokazatelj interesa pojedinca za rad kod poslodavca i nema obilježje prijave za određeno radno mjesto, što znači da ne obvezuje poslodavca.
 
Na koji način mogu poslati svoju otvorenu zamolbu za posao u HEP-u?

Otvorenu zamolbu za posao u HEP-u šaljete popunjavanjem web obrasca na našoj internetskoj stranici. Nakon zaprimanja zamolbe dobit ćete obavijest o uspješno pohranjenim podacima u našoj internoj bazi.

Koliko dugo čuvate moje podatke u bazi kandidata?

Uobičajeni rok pohranjenih podataka kandidata u našoj bazi je godinu dana.
 
Kako izgleda selekcijski postupak za zapošljavanje u HEP grupi?

Selekcijski postupak obuhvaća psihologijsko testiranje, kao prvi korak, te najčešće dva kruga selekcijskih intervjua. Uvjet za idući krug selekcije je udovoljavanje utvrđenim kriterijima u prethodnim fazama postupka.
 
Što obuhvaća testiranje kandidata?

Testiranje kandidata obuhvaća psihologijske testove  (kognitivnih sposobnosti i osobina ličnosti), a ukoliko je potrebno može uključivati i testiranje  stručnog znanja i stranog jezika , kao i testove određenih specifičnih sposobnosti i karakteristika kandidata.
 
Kakva se pitanja mogu očekivati prigodom intervjua?

Cilj je tijekom selekcijskog intervjua prikupiti što više relevantnih informacija o kandidatu. To uključuje  radno iskustvo, njegove profesionalne interese te motive za zapošljavanjem u HEP-u. Tijekom intervjua, također, nastoje se prikupiti podaci koji  bi mogli upućivati na buduće ponašanje i prilagodbu kandidata radnom okruženju.
 
Tko provodi intervjue s kandidatima?

Ovisno o fazi selekcijskog postupka, intervju može samostalno voditi stručnjak s područja upravljanja ljudskim potencijalima, ali i u prisutnosti ovlaštene osobe i neposredno nadređene osobe za radno mjesto koje se popunjava.
 
Hoćete li me obavijestiti o ishodu natječaja i kada?

Sve kandidate iz  selekcijskog postupka za određeno radno mjesto obavještavamo o ishodu natječaja i to elektronskom poštom. Rok ovisi o trajanju cjelokupnog procesa selekcije, broju prijavljenih kandidata, terminskom rasporedu i broju selekcijskih krugova.