EN
Veleprodajno tržište plina (OVT)

Veleprodajno tržište plina (OVT)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. veljače 2017. godine (»Narodne novine«, broj 16/17) imenovana je Hrvatska elektroprivreda – dioničko društvo za opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina od 1. travnja 2017. do provođenja natječaja za odabir opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina.

Hrvatska elektroprivreda – dioničko društvo, kao opskrbljivač na veleprodajnom tržištu, dužna je od 1. travnja 2017. po reguliranim uvjetima prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge opskrbe plinom za potrebe kupaca iz kategorije kućanstvo te osigurati pouzdanu i sigurnu opskrbu plinom.

Također, Vlada Republike Hrvatske donijela je i Odluku o cijeni po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo za razdoblje od 1. travnja 2017. godine do 31. ožujka 2018. godine.Dokumenti

  • Tekst Ugovora o prodaji plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge za skladišnu godinu 2017./2018. (PDF)
  • Ugovorni uvjeti za prodaju plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge – izdanje: veljača 2017.  (PDF)
  • Obrazac za dostavu podataka potrebnih za sklapanje ugovora o prodaji plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge za skladišnu godinu 2017./2018. (xls)
  • Registar neposrednih članova bilančne skupine (PDF)
  • Obrazac za dodatne količine plina (xls)Informacijski sustav opskrbe plinom – ISOP

U cilju poboljšanja poslovanja i pružanja bolje i kvalitetnije usluge našim kupcima- opskrbljivačima u obvezi javne usluge opskrbe plinom za potrebe kupaca iz kategorije kućanstvo, razvijen je Informacijski sustav opskrbe plinom – ISOP. Sustav omogućava unaprjeđenje poslovnih procesa upravljanja plinskim portfeljem te olakšava razmjenu informacija s kupcima, odnosno proces ugovaranja, predaje prednominacija i renominacija, preuzimanje podataka o potrošnji, povijesni pregled dostavljenih prednominacija i potrošnje. ISOP je dostupan na web portalu isop.hep.hr, a upute za korištenje sustava dostupne su na linku Uputa za korištenje Informacijskog sustava opskrbe plinom (ISOP)  − verzija: lipanj 2017.


Za sve dodatne informacije vezane uz veleprodajno tržište plina možete se obratiti putem web obrasca.


Kontakt