EN
Plin

Plin

HEP Plin d.o.o. obavlja i distribucijsku i opskrbnu djelatnost na području Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije.

Kupci iz kategorije poduzetništvo bilateralno ugovaraju količinu i cijenu plina sa svojim tržišnim opskrbljivačem plina, sukladno zakonima i podzakonskim aktima kojim je uređeno tržište plina, te s HEP Plinom mogu sklopiti Ugovor o opskrbi plinom na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Na ovom mjestu možete pristupiti aplikaciji Moj račun za kupce HEP Plina ili mobolnoj aplikaciji m-plin.

Krajnji kupci plina kategorije poduzetništvo detaljnije informacije mogu potražiti na internetskim stranicama HEP-Plina d.o.o.