EN
Projekti

Projekti


Proizvodnja električne energije

Ulaganja u postojeće proizvodne kapacitete imaju za cilj povećanje vrijednosti ključnih, strateških proizvodnih postrojenja dok se investicijskim ulaganjima u nove proizvodne kapacitete i tehnologije nastoji diversifikacijom energenata osigurati dugoročna pouzdanost i raspoloživost proizvodnog portfelja HEP grupe.  I u jednom i u drugom slučaju ulaganja moraju zadovoljiti uvjete sigurnosti opskrbe, konkurentnosti te održivosti. Pritom su ulaganja u obnovljive izvore energije u središtu dugoročno postavljenog razvojnog cilja utemeljenog na konceptu održivosti i aktivnom upravljanju u područjima zaštite okoliša i sprječavanja klimatskih promjena.

Na ovom mjestu predstavljamo:
  • projekte u izgradnji: elektrane na šumsku biomasu u Osijeku i Sisku
  • projekte u razvoju: zamjenski blok C u termoelektrani Plomin, kombi-kogeneracijski plinski blok u Zagrebu, drugu fazu hidroenergetskog sustava Senj i Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska; te
  • višegodišnji projekt u realizaciji: fotonaponske elektrane na krovovima zgrada u vlasništvu HEP-a

Distribucija električne energije

Ulaganja u mrežnu energetsku infrastrukturu provode se radi zadržavanja vrijednosti  imovine na dugi rok, stabilnosti opskrbe energentima te razvoj tržišta energentima na dobrobit svih korisnika. HEP ODS modernizira postojeću i gradi novu distribucijsku mrežu da bi zadovoljio nove potrebe za električnom energijom i priključenja novih kupaca, posebice u velikim gradovima, turističkim i industrijskim zonama. Nizom zasebnih investicijskih programa kontinuirano se provodi sanacija naponskih okolnosti, uvođenje suvremenih mjernih uređaja za registraciju potrošnje i usklađivanje s novim normama.

Toplinska energija

Osim izgradnje novih dionica vrelovoda i parovoda, HEP-Toplinarstvo  provodi višegodišnji projekt revitalizacije magi­stralnih dijelova vrelovodne toplinske mreže u Zagrebu, Osijeku i Sisku. Revitalizacija se provodi primjenom teh­nologije predizoliranih cijevi, a rezultirat će smanjenjem toplinskih gubitaka, povećavanjem pouzdanosti isporu­ke, smanjenjem potrošnje goriva te smanjenjem emisija onečišćujućih tvari u zrak.

Poziv za iskaz interesa i dostavu inicijalnih podataka o projektima obnovljivih izvora energije

Hrvatska elektroprivreda d.d (“HEP”) istražuje mogućnost akvizicije projekata obnovljivih izvora energije, isključivo na području Hrvatske te do uključivo 2. svibnja 2017. poziva zainteresirane nositelje projekata na dostavu iskaza interesa. Poziv pogledajte ovdje.