EN
Projekti

Projekti


Proizvodnja električne energije

Ulaganja u postojeće proizvodne kapacitete imaju za cilj povećanje vrijednosti ključnih, strateških proizvodnih postrojenja dok se investicijskim ulaganjima u nove proizvodne kapacitete i tehnologije nastoji diversifikacijom energenata osigurati dugoročna pouzdanost i raspoloživost proizvodnog portfelja HEP grupe.  I u jednom i u drugom slučaju ulaganja moraju zadovoljiti uvjete sigurnosti opskrbe, konkurentnosti te održivosti. Pritom su ulaganja u obnovljive izvore energije u središtu dugoročno postavljenog razvojnog cilja utemeljenog na konceptu održivosti i aktivnom upravljanju u područjima zaštite okoliša i sprječavanja klimatskih promjena.

Na ovom mjestu predstavljamo:
  • projekte u izgradnji: elektrane na šumsku biomasu u Osijeku i Sisku
  • projekte u razvoju: kombi-kogeneracijski plinski blok u Zagrebu, drugu fazu hidroenergetskog sustava Senj i Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska; te
  • višegodišnji projekt u realizaciji: fotonaponske elektrane na krovovima zgrada u vlasništvu HEP-a

Distribucija električne energije

Ulaganja u mrežnu energetsku infrastrukturu provode se radi zadržavanja vrijednosti  imovine na dugi rok, stabilnosti opskrbe energentima te razvoj tržišta energentima na dobrobit svih korisnika. HEP ODS modernizira postojeću i gradi novu distribucijsku mrežu da bi zadovoljio nove potrebe za električnom energijom i priključenja novih kupaca, posebice u velikim gradovima, turističkim i industrijskim zonama. Nizom zasebnih investicijskih programa kontinuirano se provodi sanacija naponskih okolnosti, uvođenje suvremenih mjernih uređaja za registraciju potrošnje i usklađivanje s novim normama.

Toplinska energija

Osim izgradnje novih dionica vrelovoda i parovoda, HEP-Toplinarstvo  provodi višegodišnji projekt revitalizacije magi­stralnih dijelova vrelovodne toplinske mreže u Zagrebu, Osijeku i Sisku. Revitalizacija se provodi primjenom teh­nologije predizoliranih cijevi, a rezultirat će smanjenjem toplinskih gubitaka, povećavanjem pouzdanosti isporu­ke, smanjenjem potrošnje goriva te smanjenjem emisija onečišćujućih tvari u zrak.