EN
Društvena odgovornost

Društvena odgovornost

HEP grupa u svim svojim segmentima već godinama na­stoji razvijati poslovanje koje je uravnoteženo i podjed­nako odgovorno u sve tri bitne dimenzije: gospodarskoj, društvenoj i okolišnoj.
Naše se poslovanje odvija u skladu sa zakonima i etičkim normama, na načelima održivog razvoja i društvene odgovornosti, temeljem sljedećih dokumenata:
  • Etički kodeks
  • Kodeks etike Hrvatske gospodarske komore (HGK)
  • Kodeks korporativnog upravljanja (Zagrebačka burza i HANFA)
HEP također provodi Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa Vlade RH za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, s ciljem jačanja odgovornosti i transparentnosti, stvaranja preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama i afirmacije pristupa nulte tolerancije na korupciju.
Na ovom mjestu možete se upoznati s: