EN

Neintegrirane sunčane elektrane


Sunčana elektrana Kaštelir ima priključnu snage 1 MW i očekivanu godišnju proizvodnju od oko 1,5 milijuna kWh, što odgovara potrošnji oko 500 kućanstava. U elektrani su ugrađeni paneli proizvođača opreme za sunčane elektrane Solvis iz Varaždina. Elektrana je u pogonu je od prosinca 2018. godine. Ima sklopljen ugovor s HROTE-om te se kao povlašteni proizvođač nalazi u sustavu poticaja. Snimku elektrane iz zraka pogledajte ovdje.

Sunčana elektrana Cres, snage 6,5 MW, prvi je projekt koji je HEP preuzeo u sklopu ciklusa izgradnje i akvizicije sunčanih elektrana. Projekt je do ishođenja lokacijske dozvole u lipnju 2018. godine razvijala Primorsko-goranske županija. Lokacija izgradnje SE Cres nalazi se oko 2 kilometra sjeverno od naselja Orlec na otoku Cresu. Očekivana proizvodnja elektrane je 8,5 milijuna kWh godišnje, što odgovara potrošnji oko 2.500 kućanstava. Ugovor o izgradnji elektrane vrijedan je 34,7 milijuna kuna. Radovi trebaju započeti u jesen 2019., s planiranim rokom dovršetka u travnju 2020. godine. Simulaciju elektrane pogledajte ovdje.

Sunčana elektrana Vis bit će smještena na brdu Grizova glavica, u blizini naselja Žena Glava, oko 3,6 kilometra jugozapadno od grada Visa te oko 4,8 kilometara istočno od Komiže. Projekt je razvijalo društvo Končar-Obnovljivi izvori energije, a HEP ga je u prosincu 2018. godine otkupio za oko 20 milijuna kuna. Instalirana snaga elektrane bit će 2,2 MW, a priključna 2 MW. Očekivana godišnja proizvodnja je 3,1 milijun kWh čime se mogu podmiriti potrebe oko 1.000 kućanstava. Radovi na izgradnji trajat će od travnja do prosinca 2019.

Sunčana elektrana Vrlika Jug predstavlja realizaciju 1. faze planirane izgradnje na južnom dijelu Radne zone Kosore na području Grada Vrlike. Grad Vrlika je i razvijao projekt, koji je HEP Proizvodnja otkupila u prosincu 2018. godine. Vrijednost investicije iznosi 14,7 milijuna kuna. Priključna snaga elektrane bit će 2,1 MW, a očekivana godišnja proizvodnja oko 2,9 milijuna kWh. Čitava izgradnja trebala bi se realizirati tijekom druge polovice 2019. godine.