EN
Završetak ogrjevne sezone 2016./2017.

Završetak ogrjevne sezone 2016./2017.

16.05.2017.
HEP-Toplinarstvo će danas započeti s podešavanjem automatske regulacije u toplinskim podstanicama na ljetni režim rada, čime će završiti ogrjevna sezona 2016./2017. za približno 125.000 krajnjih kupaca u gradovima Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. U razdoblju izvan ogrjevne sezone, a najkasnije do početka rujna 2017., krajnji kupci imaju mogućnost provoditi radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stanovima i poslovnim prostorima.

Za podešavanje automatske regulacije grijanja u toplinskim podstanicama svih zgrada spojenih na toplinske sustave HEP-Toplinarstva potrebno je približno tri dana, a nakon toga započinjemo s radovima na revitalizaciji toplinske mreže s ciljem osiguravanja kontinuirane i sigurne opskrbe krajnjih kupaca toplinskom energijom. 

U razdoblju izvan ogrjevne sezone provest će se revitalizacija približno 8,5 km postojeće vrelovodne i toplovodne trase te izgradnja 6 km nove trase. Uslijed radova mogući su kratki prekidi opskrbe toplom vodom, a o točnim terminima prekida pravovremeno ćemo obavijestiti krajnje kupce.

Savjetujemo našim krajnjim kupcima da u razdoblju izvan ogrjevne sezone provjere ispravnost unutarnjih instalacija grijanja u svojim stambenim i poslovnim prostorima te da na istima do početka rujna provedu sve potrebne radove, kako bi spremni dočekali novu sezonu grijanja.

Prije izvođenja radova na unutarnjim instalacijama grijanja potrebno je isprazniti pogonsku vodu iz sustava grijanja zgrade, što obavljaju isključivo radnici HEP-TOPLINARSTVA na pisani zahtjev predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrade. HEP-TOPLINARSTVO savjetuje da se suvlasnici zgrade dogovore o zajedničkom terminu izvođenja radova, kako bi se izbjeglo višestruko pražnjenje i punjenje instalacija pogonskom vodom. Obavijest o terminu pražnjenja i ponovnog punjenja sustava grijanja biti će istaknuta na ulaznim vratima ili oglasnim pločama zgrada. Nakon završetka svih radova na unutarnjim instalacijama, predstavnik suvlasnika treba dostaviti HEP-TOPLINARSTVU pisanu potvrdu da je sustav spreman za prihvat toplinske energije. HEP-TOPLINARSTVO će potom napuniti instalacije pogonskom vodom, pri čemu se preporučuje da ventili na svim radijatorima u zgradi budu otvoreni te da suvlasnici zgrade paralelno s punjenjem sustava organiziraju i odzračivanje unutarnjih instalacija.

Ogrjevna sezona 2017./2018. započet će u skladu s vremenskim uvjetima najranije 15. rujna 2017.