EN
Kupac s vlastitom proizvodnjom

Kupac s vlastitom proizvodnjom

Krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom je kupac električne energije kategorije poduzetništvo koji unutar svoje instalacije ima priključeno proizvodno postrojenje čiju energiju prvenstveno koristi za vlastite potrebe, dok se višak predaje preko obračunskog mjernog mjesta u elektroenergetsku mrežu. HEP Opskrba sklapa ugovore o otkupu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora i visokoučinkovite kogeneracije za proizvodna postrojenja u spoju kupca s vlastitom proizvodnjom instalirane snage do uključivo 1MW.
Za proizvodna postrojenja instalirane snage veće od 1MW ugovore o otkupu sklapa HEP Trgovina, a više informacija može dobiti putem e-pošte: oie@hep.hr .


Postupak priključenja

Zahtjev za provjeru mogućnosti priključenja proizvodnog postrojenja kao i postupak priključenja provodi HEP ODS, kao nadležan za vođenje, održavanje, izgradnju i razvoj distribucijske mreže. Postupak priključenja opisan je na stranicama HEP ODS-a.

 

Sklapanje ugovora

Zahtjev za sklapanje Ugovora o opskrbi krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom kojim se uređuje i otkup električne energije možete podnijeti putem online obrasca.
Uz zahtjev za sklapanje ugovora potrebno je priložiti i pripadajuću dokumentaciju, odnosno jedan od sljedećih dokumenata izdan od strane HEP ODS-a:
  • Elektroenergetska suglasnost, ili
  • Ugovor o korištenju mreže.
Za sva ostala pitanja na temu otkupa električne energije možete se obratiti nadležnom prodajnom agentu HEP Opskrbe ili na adresu e-pošte:
otkup.opskrba@hep.hr .

Sklapanjem Ugovora o opskrbi krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom, HEP Opskrba obvezuje se preuzeti viškove proizvedene električne energije isporučene u elektroenergetsku mrežu ako su ispunjeni uvjeti propisani čl. 51., st. 1. Zakona o obnovljivim izvorima energije (ZOIEiVUK) (NN 138/21, 83/23)
Sklopljen ugovor o otkupu električne energije preduvjet je za izdavanje potvrde za trajni pogon od strane HEP ODS-a čime je ujedno i zaključen postupak priključenja proizvodnog postrojenja na elektroenergetsku mrežu.

 

Cijena otkupa

HEP Opskrba  za otkup viškova električne energije od kupaca s vlastitom proizvodnjom nudi cijenu otkupa koja se utvrđuje slijedećom formulom:

Ci = 0,9*PKCi

gdje je:
– PKCi = prosječna jedinična cijena električne energije koju kupac plaća opskrbljivaču za prodanu električnu energiju, isključujući dio cijene koji se regulira za potrebe prijenosa i distribucije električne energije te sve naknade i davanja propisana posebnim propisima, unutar obračunskog razdoblja, izražena u EUR/kWh.
 

Sukladno formuli, cijena otkupa ne mora biti jednaka za svako obračunsko razdoblje budući da ovisi o količini električne energije koju je kupac s vlastitom proizvodnjom preuzeo u ugovorenim dnevnim tarifama na obračunskom mjernom mjestu na koje je priključeno i proizvodno postrojenje. Cijena otkupa za svako obračunsko razdoblje iskazuje se na računu za opskrbu električnom energijom u dijelu obračuna preuzete energije na predmetnom mjernom mjestu na kojem je instalirano proizvodno postrojenje.

 

Obračun

Krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom ispostavlja račun za isporučene viškove električne energije HEP Opskrbi na temelju otkupne cijene i isporučene električne energije u pojedinom obračunskom razdoblju.
Obračunskim razdobljem smatra se jedan kalendarski mjesec dok obračun isporučene električne energije započinje od datuma trajnog pogona navedenog na potvrdi za trajni pogon.
Količinama isporučene električne energije u pojedinom obračunskom razdoblju kupac može pristupiti putem internetskog portala HEP ODS-a  uz posjedovanje pripadajućih korisničkih podataka. Za više detalje potrebno je kontaktirati HEP ODS.  
HEP Opskrba nudi dodatnu mogućnost ugovaranja usluge samoizdavanja računa. Ugovaranjem navedene usluge kupac daje suglasnost HEP Opskrbi da u njegovo ime izdaje račun za električnu energiju isporučenu u mrežu.
 

 

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.