EN
E-račun

E-račun

Prema Zakonu, računom se smatra i račun koji se izdaje i zaprima u elektroničkom obliku pod uvjetom da postoji suglasnost primatelja za prihvat takvog računa, a koju primatelj daje u pisanom obliku.

 
Prednosti slanja i primanja  e-računa:
  • računi se mogu automatski knjižiti
  • za svaki e-račun, zna se točno vrijeme kada je preuzet i kada počinje teći rok dospijeća
  • osigurana je kontrola dostave računa, praćenje statusa računa (poslani, dostavljeni, nedostavljeni) i jednostavno pretraživanje
  • brže, sigurnije, jednostavnije i jeftinije slanje, zaprimanje i čuvanje računa te njihovo prosljeđivanje na plaćanje
  • primatelj e-računa može isti račun preuzeti neograničen broj puta
  • nema gubljenja računa
  • ubrzava se plaćanje i naplata
  • uz e-račun moguće je priložiti različite dokumente, elektroničke ili skenirane, poput dopisa, priloga, obrazaca, ugovora i slično
     
Ako i vi želite zaprimati e-račun dovoljno je popuniti obrazac Suglasnosti koji se nalazi u aplikaciji Moj račun. Potpisanu i ovjerenu Suglasnost pošaljite na adresu HEP Opskrbe i primajte e-račun za električnu energiju.
 

Uz e-račun zajedno čuvamo hrvatske šume i okoliš i doprinosimo smanjenju potrošnje papira.
 
 
 

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.