EN
Struktura cijena

Struktura cijena

Regulirani dio jednak je za sve opskrbljivače i niti jedan opskrbljivač nema utjecaja na njega!

* Tumačenje propisa o trošarinama kod obračuna trošarine oslobođenom korisniku električne energije


Razdvajanje tržišne i regulirane djelatnosti:
  • Operatori mreže – regulirana djelatnost, odgovorni za kvalitetu električne energije – Ugovor o korištenju mreže.
  • Opskrbljivač – tržišna djelatnost, kupuje i prodaje električnu energiju krajnjem kupcu – Ugovor o opskrbi električnom energijom.

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.