EN
Izvori energije

Izvori energije

Struktura izvora električne energije u 2018. 


U 2018. HEP grupa raspolagala je sa 16,36 TWh proizvedene i kupljene električne energije, a HEP Opskrba prodala je svojim kupcima u Hrvatskoj 8,32 TWh električne energije.
 
Izvori električne energije
Proizvodnja i nabava električne energije GWh
Hidroelektrane 6.916
Termoelektrane 2.777
Nuklearna elektrana Krško 2.745
Otkup iz OIE 2.209
Uvoz 1.715
UKUPNO RASPOLOŽIVO 16.362
   

Struktura udjela pojedinih izvora električne energije


Emisije CO2

Tijekom 2018.  iz HEP-ovih termoelektrana i termoelektrana toplana u procesu proizvodnje električne energije ispušteno je 1.890.889 t CO2 .

Intenzitet emisija CO2 za proizvedenu električnu energiju iz HEP-ovih termoelektrana i termoelektrana toplana za 2018.  je 587 g CO2/kWh.

Intenzitet emisija CO2 za proizvedenu električnu energiju iz proizvodnog miksa HEP-ovih izvora (TE, TE-TO, HE i 50% NEK) za 2018.  je 147 g CO2/kWh.
 

Količina nisko i srednje te visokoradioaktivnog otpada po kWh za 2018. 
 
U Republici Sloveniji posluje NE Krško d.o.o. (Nuklearna elektrana Krško), u suvlasništvu HEP-a d.d. i GEN Energije (50%:50%). Hrvatska elektroprivreda preuzima 50% godišnje proizvedene električne energije na pragu NE Krško.

 
Izračun za 2018. vezano za uskladišteni RAO:
NSRAO (volumno): 10,296 m3 / 5.489.428,8 MWh (el) = 1,875 * 10-9 m3/kWh(el) 
NSRAO neto (maseno): 13939,4 kg / 5.489.428,8 MWh (el) = 2,539*10-6 kg/kWh(el)  ili 2539 µg/kWh(el)
VRAO – istrošeno gorivo – zamjena 56 gorivih elemenata u 2018. godini = 48,7 t U *56/121 element u jezgri = 22 538,84 kg U
VRAO: 22 538,84 kg U / 5.489.428,8 MWh (el) = 4.11 * 10-6 kgU/kWh (el)
NEK je 2018. proizveo 5490 GWh (el.)
 
 
Napomena:
Podatak o NS RAO za 2018. je niži od onih iz prethodnih godina  jer je u  2018. uskladišten samo RAO koji je od ranije bio izmjeren/karakteriziran jer je nova oprema za mjerenje/karakteritaciju RAO i obradu RAO u fazi instaliranja i testiranja. Radi toga je nemoguće dati točan podatak o volumenu i masi svega proizvedenog NSRAO iz 2018. (dio će biti kasnije spaljen pa će se masa i volumen smanjiti, a dio će biti superkompaktiran pa će opet volumen biti smanjen).
U konačnici se planira da će se u 2019. karakterizirati i obraditi te uskladištiti koliko god bude moguće RAO paketa kako bi se vratili na prosjek od cca 30tak m3 po godini. 
 

Dodatne podatke o upravljanju utjecajima na okoliš možete pronaći u Izvješćima o održivosti HEP grupe. 

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.