EN
Izvori energije

Izvori energije

Struktura izvora električne energije u 2019. 


U 2019. HEP grupa raspolagala je sa 16,654 TWh proizvedene i kupljene električne energije, a HEP Opskrba prodala je svojim kupcima u Hrvatskoj 8,64 TWh električne energije.
 
Izvori električne energije
Proizvodnja i nabava električne energije GWh
Hidroelektrane 5.849
Termoelektrane 3.731
Nuklearna elektrana Krško 2.766
Otkup iz OIE 1.265
Uvoz 3.043
UKUPNO RASPOLOŽIVO 16.654
   

Struktura udjela pojedinih izvora električne energije


Emisije CO2

Tijekom 2019.  iz HEP-ovih termoelektrana i termoelektrana toplana u procesu proizvodnje električne energije ispušteno je 2.196.633  t CO2 .
 
Intenzitet emisija CO2 za proizvedenu električnu energiju iz HEP-ovih termoelektrana i termoelektrana toplana za 2019.  je 589 g CO2/kWh.
 
Intenzitet emisija CO2 za proizvedenu električnu energiju iz proizvodnog miksa HEP-ovih izvora (TE, TE-TO, HE, 50% NEK, otkup iz OIE I uvoz) za 2019.  je 131 g CO2/kWh.

 

Količina nisko i srednje te visokoradioaktivnog otpada po kWh za 2019. 
 
U Republici Sloveniji posluje NE Krško d.o.o. (Nuklearna elektrana Krško), u suvlasništvu HEP-a d.d. i GEN Energije (50%:50%). Hrvatska elektroprivreda preuzima 50% godišnje proizvedene električne energije na pragu NE Krško.

 
Izračun za 2019. vezano za uskladišteni RAO:
NSRAO (volumno): 60,7 m3 / 5.532.586,759 MWh (el) = 1,0971 * 10-8 m3/kWh(el) 
NSRAO neto (maseno): 24.860,3 kg / 5.532.586,759 MWh (el) = 4,493*10-6 kg/kWh(el)  ili 4493 µg/kWh(el)
VRAO – istrošeno gorivo – zamjena 56 gorivih elemenata u 2019. godini = 48,7 t U *56/121 element u jezgri = 22 538,84 kg U
VRAO: 22 538,84 kg U / 5.489.428,8 MWh (el) = 4.11 * 10-6 kgU/kWh (el)
NEK je 2019. 5.532.586,759 MWh 
 
 
Dodatne podatke o upravljanju utjecajima na okoliš možete pronaći u Izvješćima o održivosti HEP grupe. 

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.