EN
Izvori energije

Izvori energije

Struktura izvora električne energije u 2021. 

U 2021. HEP grupa raspolagala je sa 19,13 TWh proizvedene i kupljene električne energije, a HEP Opskrba prodala je svojim kupcima u Hrvatskoj 8,1 TWh električne energije.
 
Izvori električne energije
Proizvodnja i nabava električne energije GWh
Hidroelektrane 6.785
Termoelektrane 3.537
Nuklearna elektrana Krško 2.709
Otkup iz OIE 1.424,67
Uvoz 4.674
UKUPNO RASPOLOŽIVO 19.130
   

Struktura udjela pojedinih izvora električne energije


Emisije CO2

Tijekom 2021.  iz HEP-ovih termoelektrana i termoelektrana toplana u procesu proizvodnje električne energije ispušteno je 2.249.686  t CO2 .
 
Intenzitet emisija CO2 za proizvedenu električnu energiju iz HEP-ovih termoelektrana i termoelektrana toplana za 2021. je 363 g CO2/kWh.
 
Intenzitet emisija CO2 za proizvedenu električnu energiju iz proizvodnog miksa HEP-ovih izvora (TE, TE-TO, HE, 50% NEK, otkup iz OIE I uvoz) za 2021. je 118 g CO2/kWh.

 

Količina nisko i srednje te visokoradioaktivnog otpada po kWh za 2021. 
 
U Republici Sloveniji posluje NE Krško d.o.o. (Nuklearna elektrana Krško), u suvlasništvu HEP-a d.d. i GEN Energije (50%:50%). Hrvatska elektroprivreda preuzima 50% godišnje proizvedene električne energije na pragu NE Krško.

 
Izračun za 2021. vezano za uskladišteni RAO:
Proizvodnja el. energije u 2021. na pragu NE Krško: 5.418.641,895  MWh
Uskladišteno je 277 paketa NSRAO volumena 78,7 m3 i neto težine 40.198,6 kg
NSRAO (volumno): 78,7 m3 / 5.418.641,895  MWh (el) = 1,452 * 10-8 m3/kWh(el) 
NSRAO neto (maseno): 40.198,6 kg / 5.418.641,895  MWh MWh (el) = 7,418*10-6 kg/kWh(el) ili 7418 µg/kWh(el)
VRAO – istrošeno gorivo – zamjena 56 gorivih elemenata u 2021. godini = 48,7 t U *56/121 element u jezgri = 22 538,84 kg U
VRAO: 22 538,84 kg U / 5.418.641,895  MWh(el) = 4.16 * 10-6 kgU/kWh(el)

 
 
Dodatne podatke o upravljanju utjecajima na okoliš možete pronaći u Izvješćima o održivosti HEP grupe. 

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.