EN
Indeks potrošačkih cijena

Indeks potrošačkih cijena

Ako nakon sklapanja Ugovora dođe do povećanja godišnjeg indeksa potrošačkih cijena HEP Opskrba ima pravo za vrijednost indeksa promijeniti cijenu obračunskih elemenata električne energije u siječnju svake kalendarske godine sa primjenom od tog mjeseca pa na dalje.
 
Indeks potrošačkih cijena utvrđuje Državni zavod za statistiku za svaku kalendarsku godinu u odnosu na prethodnu.


Pregled kretanja indeksa

 
Godina Vrijednost indeksa
2009. 102,4
2010. 101,1
2011. 102,3
2012. 103,4
2013. 102,2
2014. 99,8
2015. 99,5
2016. 98,9
2017. 101,1
2018. 101,5
2019. 100,8
2020. 100,1
2021. 102,6
2022. 110,8
2023. 108

 

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.