EN
Propisi

PropisiZakoni

 Ostali propisi:

 • Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, NN 100/22 
 • Pravilnik o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom NN 84/22
 • Pravila o promjeni opskrbljivača i agregatora, NN 84/22
 • Uredba o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija NN 28/23
 • Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju NN 31/23
 • Uredba o sustavu jamstva podrijetla energije NN 28/23
 • Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija NN 70/23
 • Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača koji su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije za 2024. godinu NN 158/23
 • Pravilnik o Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača NN 87/19
 • Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju NN 31/23
 • Uredba o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija NN 57/20
 • Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije NN 34/15
 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom NN 20/22
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom NN 143/23
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije NN 138/21
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije NN 138/21
 • Odluka o naknadi za organiziranje tržišta električne energije NN 94/07, 38/12
 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije NN 84/22
 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije NN 84/22
 • Pravila organiziranja tržišta električne energije NN 107/19, 36/20
 • Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije - NN 133/14127/19
 • Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava HOPS 12/2023
 • Mrežna pravila distribucijskog sustava NN 74/1852/20
 • Mrežna pravila prijenosnog sustava NN 67/17128/20
 • Pravila nestandardnih usluga ODS-a i Cjenik nestandardnih usluga ODS-a,  HEP-ODS 12/2023, HEP-ODS 12/2023
 • Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije HROTE 12.7.2019., 2/2023
 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava NN 95/1531/22
 • Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb NN 31/22
 • Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije NN 31/23, 74/23, 107/23, 122/23
 
Napomena:

Dokumenti su u PDF formatu. Da biste ih mogli pročitati, treba Vam Adobe Acrobat Reader.
NN – Narodne novine


 

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.