EN

Fotonaponske (sunčeve) elektrane (u realizaciji)

HEP d.d. je investirao, a HEP ESCO d.o.o. u prvom tromjesečju 2014. razvio i proveo društveno odgovoran i održiv razvojni Projekt izgradnje fotonaponskih elektrana pojedinačne snage do 30 kW na krovovima poslovnih objekata u vlasništvu HEP-a d.d. 


Devet FN elektrana na vlastitim zgradama


U skladu s Nacionalnim akcijskim planom za obnovljive izvore energije koji ne predviđa gradnju velikih elektrana koje koriste energiju sunca već stimulira gradnju malih integriranih fotonaponskih elektrana, HEP je temeljem vlastitog istraživanja, projektirao i pustio u rad devet fotonaponskih elektrana. Devet lokacija odnose se na poslovne zgrade u sjedištu HEP-a u Zagrebu te zgrade distribucijskih područja HEP Operatora distribucijskog sustava u Čakovcu, Šibeniku (TS Bilice), Splitu, Opatiji, Zadru, Dubrovniku i na dvije lokacije u Osijeku. 


Energetska učinkovitost u zgradarstvu


Fotonaponske elektrane imaju status povlaštenog proizvođača električne energije što omogućuje prodaju proizvedene električne energije HROTE-u po povlaštenoj cijeni.

Ovim Projektom – usmjerenjem i na proizvodnju električne energije na mjestu njenog korištenja, u zgradama, Hrvatska elektroprivreda pridonosi smanjenju utjecaja na okoliš, što je u skladu sa strogim europskim direktivama i hrvatskim propisima iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu.

 
Broj lokacija: 9
Ukupni instalirana snaga: 207 kW
Ukupni proizvodni potencijal: cca 247.000 kWh / god.
Očekivani prihod od prodaje: 567.000 kn / god.
Povrat investicije:  6 godina

 

 

Karta