EN

HES Kosinj/Senj (u razvoju)

Hidroenergetski sustav Kosinj/Senj


HEP realizacijom projekta namjerava iskoristiti preostali hidropotencijal na slivovima Like i Gacke dogradnjom postojećeg hidoenergetskog sustava (HES) Senj, koji sada koristi vodu kao energent pretežito u temeljnom režimu. Projekt podrazumijeva izgradnju velike akumulacije i dodatnih kapaciteta u svrhu prebacivanja proizvodnje u vršni dio dnevnog dijagrama. Time će se omogućiti kapacitet za injektiranje velike regulacijske snage u elektroenergetski sustav fleksibilnim hidroagregatima spremnim na brzu promjenu snage.
 

HES Senj danas


HES Senj koristi hidropotencijal rijeka Like i Gacke u dvjema hidroelektranama, HE Sklope (22,5 MW) i HE Senj (216 MW). Proizvedena energija u HES Senj u prosječnoj hidrološkoj godini predstavlja oko 20 posto proizvodnje električne energije iz HEP-ovih hidroelektrana, oko 10 posto proizvodnje iz ukupnog proizvodnog portfelja HEP-a, te podmiruje oko 5 posto ukupne potrošnje električne energije u Hrvatskoj.

Izbjegnuta emisija CO2 zahvaljujući proizvedenoj količini hidroenergije iznosi oko 900.000 tona godišnje.
 

Očekivane koristi


Realizacija druge faze omogućit će povećanje proizvodnje električne energije, dodatnu zaštitu od poplava u Kosinjskom polju, poboljšanje sigurnosti vodoopskrbe južnog kraka vodovodnog sustava hrvatskog primorja, poboljšanje  cestovne i druge komunalne infrastukture. Poboljšat će se i kvaliteta korištenja vodnog resursa u smislu potpore stabilnosti rada elektroenergetskog sustava, s povećanjem udjela energije iz obnovljivih izvora u finalnoj potrošnji. Postojeća HE Senj i danas pruža usluge sekundarne regulacije snage i frekvencije elektroenergetskom sustavu, a dodatnim kapacitetom bi se povećala pouzdanost pružanja te usluge te bi se omogućio veći prihvat energije iz obnovljivih izvora pružanjem usluge energije uravnoteženja.
 
Danas, hidroenergetski sustav Lika-Gacka ima kapacitet od 238,5 MW s prosječnom godišnjom proizvodnjom od 1,15 TWh. Izgradnja objekata 2. faze predviđa dodatni kapacitet od 412 MW i dodatnu proizvodnju od 320 GWh godišnje, pri čemu je najveći dio vršna energija. Realizacijom projekta druge faze izgradnje HES Senj ostvaruje se ukupni instalirani kapacitet na slivu od 656 MW i prosječna godišnja proizvodnja 1,5 TWh.

 
Investitor: HEP
Položaj: Kosinj, Gusić polje, Grabova
Naziv: HE Kosinj/Senj 2
Vrsta proizvoda: električna energija
Tip elektrane:    Hidroelektrana, akumulacijsko visokotlačno postrojenje
Vrsta goriva: Hidroenergija – obnovljivi izvor energije
Snaga/efikasnost: 412 MW / >90%
Godišnja proizvodnja/režim: povećanje za 320 GWh (sustav ukupno: 1,5TWh) / vršna elektrana
Vrijednost investicije: 500 mil. EUR
Financiranje: Vlastita sredstva / kredit 
Status projekta: Izrada SUO i idejnog projekta za lokacijsku dozvolu, priprema podloga za imovinsko-pravne odnose
Trajanje izgradnje: 6 godina

Kontakt

vedran.juric@hep.hr
 

Karta