EN
HEP-Proizvodnja uvela sustav upravljanja energijom ISO 50001:2011

HEP-Proizvodnja uvela sustav upravljanja energijom ISO 50001:2011

23.10.2018.
U sjedištu HEP-a danas je održana dodjela certifikata HEP-Proizvodnji za uveden sustav upravljanja energijom prema normi ISO 50001:2011, koji je integriran u postojeći sustav upravljanja okolišem i kvalitetom prema normama ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015.

Certifikat ISO 50001 certifikacijske kuće TÜV Nord, direktoru HEP-Proizvodnje Željku Starmanu, uručio je predsjednik Uprave TÜV Croatia Đuro Tunjić. Certifikat predstavlja potvrdu nezavisnog tijela da je društvo HEP-Proizvodnja razvilo aktivan sustav upravljanja energijom što dokazuje da je učinkovito korištenje energije ozbiljan korporativni cilj tvrtke.

Standardom ISO 50001:2011 potvrđuje se povećanje energetske učinkovitosti tvrtke te uspostava sustava upravljanja energijom kojim se identificiraju i procjenjuju područja od značajnog utjecaja na potrošnju energije, uspostavlja energijska osnovica za praćenje energetske učinkovitosti, utvrđuju i nadziru trošila energije, kontinuirano unapređuju i optimiziraju procesi bitni za potrošnju energije te redovito ocjenjuje učinkovitost sustava upravljanja energijom. Uvođenjem norme ISO 50001:2011, HEP-Proizvodnja objedinila je sve sustave upravljanja okolišem, kvalitetom i energijom u svojih 35 proizvodnih pogona hidroelektrana i termoelektrana u  jedinstven sustav na razini cijele tvrtke.  

„U namjeri da se smanji potrošnja i troškovi energije, ali jednako tako i da se zaštiti okoliš, trajna optimizacija sustava upravljanja, kako energijom, tako i okolišem i kvalitetom, danas je jedan od ključnih čimbenika uspješnog poslovanja i razvoja HEP-Proizvodnje“, izjavio je Željko Starman.

Optimizacijom potrošnje energije HEP-Proizvodnja smanjuje emisije onečišćujućih tvari i CO2 te podiže svijest vlastitih zaposlenika o važnosti očuvanja okoliša. Certificiranim sustavima upravljanja okolišem, kvalitetom i energijom HEP-Proizvodnja se svrstava u moderne, okolišno osviještene tvrtke koje na taj način dokazuju svoju usmjerenost na otkrivanje potencijala za poboljšanja i uštede, smanjenje rizika u poslovanju, povećanje učinkovitosti procesa, smanjenje mogućnosti negativnog utjecaja na okoliš te postizanje što veće energetske učinkovitosti svojih postrojenja.