EN
Postupci

Postupci

Informacije o postupcima javne nabave objavljuju se na službenim internetskim stranicama HEP-a u aplikaciji  nabava.hep.hr.

Osim osnovnih informacija, objavljuju se i dokumentacije za nadmetanje te odluke o odabiru i poništenju. Te se odluke objavljuju i u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.