EN
Registar ugovora

Registar ugovora

U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. (NN /2011), objavljuje se Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.
 
U skladu s čl.21. Zakona o javnoj nabavi objavljuje se Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (2017. godina)

Ugovori o javnoj nabavi (2017.)
 • HEP Plin d.o.o.
 • HEP Toplinarstvo d.o.o.
 • HEP Trgovina d.o.o.
 • HEP Opskrba d.o.o.
 • HEP-Upravljanje imovinom d.o.o.
 • HEP ESCO d.o.o
 • HEP NOC
 • Plomin-holding d.o.o.
 • HEP d.d.
 • HEP Proizvodnja d.o.o.
 • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 • C.S. Buško Blato d.o.o.
 • HEP Opskrba plinom d.o.o.
 • HEP Telekomunikacije d.o.o.
Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma (2017.)
 • HEP Plin d.o.o.
 • HEP Toplinarstvo d.o.o.
 • HEP Trgovina d.o.o.
 • HEP Opskrba d.o.o.
 • HEP-Upravljanje imovinom d.o.o.
 • HEP ESCO d.o.o
 • HEP NOC
 • Plomin-holding d.o.o.
 • HEP d.d.
 • HEP Proizvodnja d.o.o.
 • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 • C.S. Buško Blato d.o.o.
 • HEP Opskrba plinom d.o.o.
 • HEP Telekomunikacije d.o.o.

U skladu s čl.21. Zakona o javnoj nabavi objavljuje se Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (2016. godina)

Ugovori o javnoj nabavi (2016.) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma (2016.)
U skladu s čl.21. Zakona o javnoj nabavi objavljuje se Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (2015. godina)

Ugovori o javnoj nabavi (2015.) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma (2015.)
U skladu s čl.21. Zakona o javnoj nabavi objavljuje se Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (2014. godina)

Ugovori o javnoj nabavi (2014.) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma (2014.)
U skladu s čl.21. Zakona o javnoj nabavi objavljuje se Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (2013. godina)

Ugovori o javnoj nabavi (2013.) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma (2013.)
U skladu s čl.21. Zakona o javnoj nabavi objavljuje se Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (2012. godina)

Ugovori o javnoj nabavi (2012.) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma (2012.)