EN
Važni dokumenti

Važni dokumenti

Odluke Europskog suda

Odluke Europskog suda – sud tumači odredbe osnivačkih ugovora i rješava sporove po tužbama država članica i građana čija su prava povrijeđena nekom od odluka tijela Europske unije. Osnovan je 1952. godine i ima sjedište u Luxembourgu.  Odluke Europskog suda  obvezuju sve sudove u hijerarhiji, odnosno sve nacionalne sudove zemalja članica. Tumačenje Europskog suda u vezi određenog pitanja djeluje i kao obveza za sve buduće odluke sudova u hijerarhiji.

Odluke EU komisije

Odluke EU komisije – temeljna zadaća Europske komisije je pripremanje i predlaganje propisa, a predstavlja interese građana Europske unije, nezavisno od država članica. Komisija ima gotovo isključivo pravo pripremati prijedloge propisa koje šalje nadležnim tijelima (Vijeću EU i Europskom parlamentu) na odlučivanje. Donosi brojne provedbene propise koji omogućuju provedbu propisa Vijeća EU (smjernice, uredbe, odluke). Ima važnu nadzornu ovlast u odnosu na države članice time što ih može tužiti Europskom sudu pravde za povredu odredbi osnivačkih ugovora.


Rješenja DKOM-a

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u postupcima javne nabave. Sve odluke donesene u žalbenim postupcima pred Državnom komisijom javno se objavljuju na njihovoj internetskoj stranici.


Mišljenja uprave za sustav javne nabave

Mišljenja uprave za sustav javne nabave – središnje tijelo državne uprave nadležno je za razvoj sustava javne nabave, unapređenje i koordinaciju u području javne nabave, izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa o javnoj nabavi kao i njihovo tumačenje, nadzor nad provedbom Zakona te podnošenje optužnih prijedloga u prekršajnim postupcima. Mišljenja Uprave za sustav javne nabave su neobvezujuća.


Zelena javna nabava

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je s Povjerenstvom za zelenu javnu nabavu izradilo Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine kojeg je usvojila Vlada Republike Hrvatske u kolovozu 2015. godine.
 
Svrha je NAP ZeJN da se kroz sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj potakne nabava proizvoda i usluga koje imaju manji okolišni otisak u odnosu na istovrsne proizvode i usluge, odnosno definiranje aktivnosti koje će dovesti do toga. Na ovaj način sva tijela mogu doprinijeti smanjenju svog okolišnog otiska kojeg uzrokuju kroz svoje poslovanje.
 
S tom namjerom su definirane prioritetne skupine proizvoda i usluga koje će u najkraćem roku omogućiti postizanje strateškog cilja od 50% provedenih postupaka javne nabave u Republici Hrvatskoj uz primjenu zelenih mjerila do 2020. godine.
 
Za prvo trogodišnje razdoblje 2015. - 2017. godine to su:
1.         papir za ispis i kopiranje,
2.         motorna vozila,
3.         uredska i informatička oprema (IT oprema),
4.         električna energija,
5.         telekomunikacijske usluge i usluge mobilne telefonije s uređajima
 
Za drugo trogodišnje razdoblje 2017. - 2020. godine dodaju se još tri kategorije, a to su:
  1. namještaj,
  2. prehrambeni proizvodi
  3. zgradarstvo.
 

Korisni linkovi

Practical guide to Contract Procedures for EU External Actions (PRAG) - dokument koji Europska komisija primjenjuje u svim postupcima i pravilima za nabavu i ugovaranje sa zemljama koje se financiraju iz zajedničkog proračuna Europske unije.