EN
Moj račun - uvid u stanje potrošnje putem interneta

Moj račun - uvid u stanje potrošnje putem interneta


Moj račun omogućuje kontrolu računa za električnu energiju i plin - dovoljno je odabrati odgovarajuću aplikaciju.
  • Moj račun HEP Elektre  - namijenjen kupcima električne energije kategorije kućanstvo u okviru javne usluge
  • Moj Hepi račun - namijenjen kupcima električne energije kategorije kućanstvo - korisnicima tarifnog modela Hepi (HEP Opskrba) 
  • Moj račun HEP Opskrbe - namijenjen tvrtkama i obrtima - kupcima električne energije (HEP Opskrba)
  • Moj račun HEP Plin - namijenjen svim kupcima HEP Plina
Aplikacija Moj račun omogućuje vam dostavu očitanja brojila, pregled potrošnje, uvid u stanje računa i uplatnica te ostale korisne informacije.