EN
Skupština, Nadzorni odbor i Revizorski odbor

Skupština, Nadzorni odbor i Revizorski odbor


SKUPŠTINA


dr.sc. Zdravko Marić, član Skupštine

 

NADZORNI ODBOR 


Nikola Bruketa, predsjednik Nadzornog odbora

Diplomirani inženjer elektrotehnike, rođen 1943. Prvo je zaposlenje imao u Elektrotehničkom institutu Rade Končar (1967.–1973.), kao stručni suradnik, a zatim kao voditelj odjela za razvoj visokonaponskih sklopnih postrojenja. Karijeru je nastavio u Hrvatskoj elektroprivredi (sve do 2007.), gdje je u dva mandata bio direktor Sektora za razvoj.
Bio je koordinator za investicijska ulaganja iz udruženih sredstava društvene reprodukcije za financiranje razvoja i izgradnje elektroenergetskih objekata, koordinator za izradu strateških studija, voditelj povjerenstva za restrukturiranje, povjerenik za prijenosnu djelatnost kod osnivanja HEP-a te glavni urednik znanstveno–stručnog časopisa Energija.
U razdoblju od 2007. do 2012. godine radi u Ekonergu, Institutu za energetiku i zaštitu okoliša kao voditelj izrade studija u vezi s obnovljivim izvorima energije (geotermalna energija) i voditelj izrade i/ili koautor studija u vezi s funkcioniranjem hrvatskog energetskog sektora i usklađivanjem s propisima Europske unije, kao što su uvođenje blok tarife za opskrbu prirodnim plinom, Program provedbe Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske i drugi.
 

mr. sc. Dubravka Kolundžić, članica Nadzornog odbora -  predstavnica radnika

Magistar znanosti iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, smjer elektroenergetika, rođena 1960. Od početka karijere, 1983. radi u Hrvatskoj elektroprivredi, od čega prvih deset godina kao inženjer u tehničko-razvojnom sektoru, odjel za proizvodnju Elektroslavonije u Osijeku. Od 1993. do 2007. na radnom je mjestu samostalnog inženjera u Odjel za razvoj termoenergetskih i nuklearnih postrojenja Sektora za razvoj Hrvatske elektroprivrede d.d. u Zagrebu. Zatim radi kao koordinator poslova u Sektor za strategiju, planiranje investicija i korporativni razvoj, na poslovima na određivanju mogućih lokacija za plinske elektrane, praćenju prostorno-planske dokumentacije i provedbi upravnih postupaka u vezi s pripreme izgradnje i izgradnjom proizvodnih objekata te izradi projektnih zadataka i ugovora za poslove planiranja i pripreme izgradnje hidroelektrana. Sada je zaposlena u Sektoru za kapitalne investicije HEP-a d.d.


dr. sc. Juraj Bukša,  član Nadzornog odbora

Doktor je prometnih znanosti, rođen 1975. Od 2003. do 2013. radio je u Lošinjskoj plovidbi – Brodarstvo d.o.o. Rijeka kao zamjenik šefa linije u komercijali, šef kadrovske službe te kao direktor kadrovskog i općeg sektora. U tom je razdoblju bio ravnatelj Hrvatske udruge za promicanje međuobalnog prometnog povezivanja te član kadrovske komisije Udruge hrvatskih poslodavaca – brodara u međunarodnoj pomorskoj plovidbi.
Od 2013. godine profesor je stručne grupe nautičkih predmeta na Pomorskoj školi u Bakru. 


Igor Džajić, član Nadzornog odbora

Rođen je 1972. Magistar je ekonomije (smjer poduzetništvo). Od 1997. do 2007. godine radio je u sljedećim tvrtkama: Tvornica žigica „Drava“, Osijek (voditelj prodaje za jedan dio proizvodnog portfolija); Karlovačka pivovara; AWT Zagreb (regionalni direktor prodaje); Jadranska pivovara Split (direktor prodaje s uredom u Zagrebu); Daruvarska pivovara (zamjenik predsjednika Uprave) i Heineken Croatia u kojem je radio kao trade marketing manager i direktor izvoza.
Godine 2007. zapošljava se u tvrtki TDR Rovinj gdje radi kao regionalni menadžer prodaje do 2010. godine, kada prelazi na poziciju direktora Adiste d.o.o. te se bavi upravljanjem kompanijom, vođenjem distribucije TDR-ovih proizvoda na području Hrvatske te upravljanjem budžetom kompanije.


dr. sc. Žarko Primorac, član Nadzornog odbora

Doktor je ekonomskih znanosti s položenim ispitom za Ovlaštenog revizora, rođen 1937. U razdoblju od 1964. do 1992. bio je direktor Poljoproizvod iz Čitluka, BiH; pomoćnik generalnog direktora Aluminijskog kombinata Mostar, te viši savjetnik generalnog direktora, glavni direktor za financije i glavni direktor Sektora za obojene metale u tvrtki, potpredsjednik pa zamjenik predsjednika Poslovodnog odbora Energoinvesta iz Sarajeva.
Od 1993. do 1997. direktor je Inženjerskog biroa – revizije, Zagreb; a potom je u PricewaterhouseCoopersu, Zagreb specijalni savjetnik, član Uprave i direktor te Senior Adviser. Bio je specijalni savjetnik u Erste Bank, Zagreb (2001.-2003.), a od 2002. počasni je Regional Chairman u Deloitteu, Zagreb.
Uz profesionalnu karijeru, usporedo je obavljao niz javnih i državnih funkcija. U Republici Bosni i Hercegovini bio je predsjednik Privredne komore (1981.-1984.), a 1992. Ministar financija. U Republici Hrvatskoj je bio član Savjeta za gospodarstvo Hrvatske gospodarske komore, predsjednik Savjeta Hrvatskog razvojnog foruma, član Savjeta Hrvatskog fonda za zapošljavanje i razvoj, vanjski član Odbora za budžet i financije Hrvatskog sabora, član Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke i član Upravnog odbora Hrvatskog društva ekonomista.
Član je Savjeta za međunarodne odnose Predsjednika Republike Hrvatske, član Predsjedništva Hrvatske udruge ekonomista i član Nadzornog odbora Instituta Ruđer Bošković Inovacije.


dr. sc. Ivo Uglešić, član Nadzornog odbora

 Rođen 1952. Doktor je znanosti i od 2002. redoviti profesor u trajnom zvanju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. Prethodno je od 1989. do 1997. bio docent pa zatim izvanredni profesor.
Usavršavao se na Sveučilištu u Stuttgartu (Njemačka) i Tehničkom  sveučilištu u Grazu (Austrija). Od 2007. voditelj je znanstvenog projekta „Udovoljavanje zahtjeva zaštite okoliša u visokonaponskom sustavu“ financiranog od Ministarstva znanosti, obrazovanja, i sporta. Voditelj je Visokonaponskog laboratorija na FER-u, član Izvršnog odbora Hrvatskog ogranka CIGRÉ, hrvatski predstavnik u studijskom odboru međunarodne CIGRÉ - C4, Tehničke značajke elektroenergetskih sustava; nominiran za “izvrsnog člana“ (distinguish member), 2012.; član tehničkog komiteta međunarodne konferencije IPST (International Conference on Power Systems Transients), izabran za predsjedatelja tehničkog odbora konferencije u Vancouveru (Kanada) 2013.
Stručni je recenzent časopisa IEEE Transactions on Power Deliver.


Mirko Žužić, član Nadzornog odbora

Diplomirani je inženjer (na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu), rođen 1951. Prvo je zaposlenje imao kao inženjer za eksploataciju i voditelj proizvodnje u toplani u Elektroslavoniji Osijek.
Zatim je bio rukovoditelj proizvodnje u Gorenju u Murskom Središću, direktor razvoja tvrtke GK Međimurje iz Čakovca, tehnički direktor Metalproizvodnje u Čakovcu, rukovoditelj razvoja i pripreme rada u Dalekovodu, Zagreb, direktor Mecons Consatltinga Zagreb i direktor tvrtke VIZA MG. Sada je direktor tvrtke Oaza Dom d.o.o. i predsjednik upravnog vijeća ustanove Oaza Dom za starije i nemoćne.REVIZORSKI ODBOR NADZORNOG ODBORA


dr. sc. Žarko Primorac, predsjednik

Mirko Žužić, član

dr.sc. Boris Tušek (redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu), vanjski član