EN
Imisije

Imisije

Imisija je koncentracija onečišćujućih tvari na određenom mjestu i u određenom vremenu u okolišu koje dolaze iz različitih izvora. Mjerenjem imisija određuje se kakvoća okolnog zraka.

Praćenje kakvoće zraka u Hrvatskoj provodi se u okviru državne mreže za trajno praćenje kakvoće zraka i lokalnih mreža u županijama i gradovima koje uključuju i mjerne postaje posebne namjene.

Podaci o mjernim postajama za praćenje kakvoće zraka i rezultati mjerenja koncentracija onečišćujućih tvari objavljuje Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.

U cilju praćenja utjecaja HEP-ovih termoelektrana na kakvoću okolnog zraka uspostavljene su dvije mreže:

Mreža za praćenje kvalitete zraka HEP Zagreb

  • Vrhovec prati se imisija dušikovog dioksida (NO₂)
  • Bijenik (mobilna postaja) - prati se imisija sumporovog dioksida (SO₂) i krutih čestica čiji je promjer manji od 10 μm (PM₁₀)


Mjerna mreža Termoelektrane Plomin

  • Ripenda prati se imisija sumporovog dioksida (SO₂), krutih čestica čiji je promjer manji od 10 μm (PM₁₀), dušikovog dioksida (NO₂) i prizemnog ozona (O₃)
  • Sv. Katarina  prati se imisija sumporovog dioksida (SO₂), dušikovih oksida (NO₂) i prizemnog ozona (O₃)
  • Plomin  prati se imisija sumporovog dioksida (SO₂) i dušikovog dioksida (NO₂)
  • Klavar  prati se imisija krutih čestica čiji je promjer manji od 10 μm (PM₁₀)