EN
Obavijest krajnjim kupcima kategorije poduzetništvo o promjeni Uvjeta opskrbljivača za opskrbu električnom energijom

Obavijest krajnjim kupcima kategorije poduzetništvo o promjeni Uvjeta opskrbljivača za opskrbu električnom energijom

15.12.2022.
S ciljem usklađivanja s odredbama Pravilnika o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 100/22), HEP Opskrba objavljuje nove Uvjete opskrbljivača za opskrbu električnom energijom koji stupaju na snagu 01.01.2023.

HEP-Opskrba d.o.o. sukladno odredbama Pravilnika o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 100/22) (dalje: Opći uvjeti) obavještava kupce kategorije poduzetništvo da su 15.12.2022. na internetskoj stranici http://www.hep.hr/opskrba objavljeni novi, izmijenjeni
Uvjeti opskrbljivača za opskrbu električnom energijom i preuzimanje električne energije od krajnjih kupaca kategorije poduzetništvo (dalje: novi Uvjeti opskrbljivača). Novi Uvjeti opskrbljivača donose se isključivo s ciljem usklađivanja s odredbama Općih uvjeta te stupaju na snagu 01.01.2023.
 
Izmjene u novim Uvjetima opskrbljivača u bitnijem su:  
  • opskrbljivač je dužan obavijestiti kupca o svakoj promjeni uvjeta ugovora o opskrbi, a osobito o promjeni dijela cijene koji se slobodno ugovara i/ili uvjeta opskrbljivača za opskrbu električnom energijom najkasnije 14 dana prije primjene
  • zahtjev za promjenu kategorije za korištenje mreže i zahtjev za promjenu tarifnog modela kupac podnosi operatoru sustava isključivo putem opskrbljivača
  • propisan je novi sadržaj računa, dodatne informacije uz račun te mogućnost dostave računa putem elektroničke pošte uz privolu kupca
  • propisana je mogućnost raskida Ugovora o opskrbi električnom energijom na zahtjev kupca zajedno s privremenom obustavom isporuke električne energije. 

U slučaju da se Kupac ne slaže s novim Uvjetima opskrbljivača, može pisanim putem, u roku od 8 (osam) dana od dana objave novih Uvjeta opskrbljivača na Internetskoj stranici Opskrbljivača, raskinuti Ugovor putem obavijesti o raskidu dostavljene Opskrbljivaču, sukladno čl.24. novih Uvjeta opskrbljivača.

Kupac može slobodno i bez naknade raskinuti Ugovor o opskrbi ako ne prihvati izmjene i dopune Uvjeta opskrbljivača u slučaju da su za njega nepovoljnije.
Skrećemo pažnju kako se novi Uvjeti opskrbljivača donose radi usklađivanja s odredbama Općih uvjeta te slijedom navedenog nisu nepovoljniji za kupca.

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.