EN
Kupac s vlastitom proizvodnjom

Kupac s vlastitom proizvodnjom

Ako postojeći kupac želi priključiti elektranu na svoju instalaciju, treba proći postupak opisan ovdje.

Kupac s vlastitom proizvodnjom iz obnovljivih izvora energije je postojeći ili novi korisnik mreže koji unutar svoje instalacije ima priključenu elektranu koju koristi za vlastite potrebe, a višak električne energije predaje u elektroenergetsku mrežu.

Kupac s vlastitom elektranom je korisnik mreže koji na istom obračunskom mjernom mjestu ima odobrenu priključnu snagu u smjeru potrošnje i priključnu snagu u smjeru proizvodnje.

Preuzimanje električne energije od kupaca s vlastitom proizvodnjom iz obnovljivih izvora energije se uređuje ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom.

Prema Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 123/16, 131/17, 111/18, 138/21), opskrbljivači električne energije su dužni preuzimati viškove električne energije kupaca s vlastitom proizvodnjom iz obnovljivih izvora energije koji zadovoljavaju sljedeće uvjete (članak 51.):

  • Imaju status povlaštenog proizvođača električne energije,
  • Ostvarili su pravo na trajno priključenje na elektroenergetsku mrežu,
  • Ukupna priključna snaga svih proizvodnih postrojenja na jednom obračunskom mjernom mjestu ne prelazi 500 kW,
  • Priključna snaga krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom kao proizvođača ne prelazi priključnu snagu kao kupca,
  • Kupac s vlastitom proizvodnjom isporučuje električnu energiju preko istog obračunskog mjernog mjesta preko kojeg i kupuje,
  • Kupac s vlastitom proizvodnjom vodi podatke o proizvedenoj i isporučenoj električnoj energiji.

Popunite online Zahtjev za sklapanje ugovora - kupac s vlastitom proizvodnjom

Za pomoć i za sva ostala pitanja obratite nam na e-mail: otkup.opskrba@hep.hr

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.