EN

TE Plomin C (u razvoju)

Rekonstrukcija TE Plomin (TE Plomin C)


Rekonstrukcija TE Plomin podrazumijeva zamjenu postojećeg prvog bloka TE Plomin s ciljem modernizacije i povećanja kapaciteta elektrane. Zamjenski će blok predstavljati dugoročno siguran i stabilan izvor bazne električne energije po konkurentnoj cijeni na tržištu. Korištenje ugljena doprinijet će diversifikaciji energenata i tehnologija u HEP-ovom proizvodnom portfelju te smanjenju rizika i pretežite ovisnosti o jednom energentu, odnosno o uvozu električne energije. TE Plomin C će koristiti isto gorivo kao i današnji blokovi termoelektrane Plomin, uvozni kameni ugljen s niskim sadržajem sumpora.

Zamjenski blok imat će snagu 500 MW na generatoru, što znači da će se ovom rekonstrukcijom umjesto današnjih 325 MW instalirane snage (115 MW u TE Plomin 1 i 210 MW u TE Plomin 2) ostvariti snaga od 710 MW na lokaciji TE Plomin.
 

Zaštita okoliša


Primjenom najbolje raspoloživih tehnika (NRT) čistog izgaranja ugljena sa superkritičnim parametrima temperature i tlaka pare te uz morsku vodu kao rashladni medij,  TE Plomin C će postići stupanj korisnog djelovanja od najmanje 45 posto, što je znatno više od većine termoelektrana na ugljen koje su danas u pogonu, a koje imaju stupanj korisnog djelovanja od 32 do 37 posto.

Emisije štetnih tvari u zrak smanjit će se na najmanju moguću mjeru, korištenjem visokokvalitetnog niskosumpornog ugljena i ugradnjom postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova, postrojenja za smanjenje emisije NOx i visokoučinkovitog elektrostatskog filtra za čestice. Prema kategorizaciji Instituta za istraživanje ugljena Međunarodne agencije za energiju, TE Plomin C će biti elektrana „blizu nulte emisije”.

Zrak u okolici TE Plomin i dalje će biti prve, najbolje kategorije, jer će TE Plomin C i TE Plomin 2 zajedno emitirati još manje onečišćujućih tvari nego što danas zajedno emitiraju TE Plomin 1 i TE Plomin 2, i to: 54 posto manje SO2, 25 posto manje NOx i 13 posto manje čestica, uz znatno manje specifične emisije CO2.

Umjesto postojećeg otvorenog odlagališta, za potrebe oba bloka izgradit će se potpuno zatvoreni sustav za upravljanje ugljenom te infrastruktura za odvoz nusprodukata izgaranja s lokacije morskim putem.
 

Strateški investicijski projekt


Projekt rekonstrukcije TE Plomin je u svibnju 2014., u skladu sa Zakonom o strateškim investicijskim projektima, proglašen projektom od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku.

 

Opći podaci

 
Investitor:                                         HEP
Položaj: Luka Plomin
Naziv: TE Plomin C
Vrsta proizvoda: električna energija
Tip elektrane: Tehnologija na ugljenu prašinu sa superkritičnim stanjem pare i temperature (SCPC)
Vrsta goriva: Uvozni kameni ugljen  
Snaga/efikasnost: 500 MW / >45%
Godišnja proizvodnja/režim: 3.600 GWh / bazna elektrana
Vrijednost investicije: 850 mil. EUR
Status projekta: Ishođene lokacijske dozvole, priprema lokacije za izgradnju u tijeku
Trajanje izgradnje: 4 godine

Kontakt

plomin@hep.hr
 

Karta